NEN 3140 cursus

Is jouw organisatie NEN 3140 proof?

Wet- en regelgeving rondom NEN 3140 verandert voortdurend. De kans is groot dat jouw organisatie niet meer voldoet aan de hedendaagse normen. In dit artikel bespreken we enkele aandachtspunten waar je rekening mee moet houden.

Voldoet jouw bedrijf aan de Arbowetgeving?

Vanuit de Arbowet is een werkgever verplicht om de veiligheid van elektrische installaties te garanderen. NEN 3140 kan een hulpmiddel zijn om aan te tonen dat die veiligheid ook écht gegarandeerd wordt. Daarnaast is in de Arbowet geregeld dat bedrijven en instellingen ervoor moeten zorgen dat werknemers veilig kunnen werken. Lees hier meer over de regelgeving rond NEN 3140.

Heeft jouw organisatie een juist aanwijzingsbeleid?

Alleen Installatieverantwoordelijke (IV’ers), Werkverantwoordelijken (WV’ers), Vakbekwame Personen (VP’s) en Voldoende Onderricht Personen (VOP’s) mogen aan elektrotechnische installaties werken. Maar wist je dat je als werkgever zelf verantwoordelijk bent voor een juist aanwijzingsbeleid? Als werkgever moet je per persoon vastleggen wat iemand wel of niet mag. Belangrijk is dat zij een formele en schriftelijke benoeming krijgen. Anders voldoet jouw bedrijf niet aan de eisen van NEN 3140. 

Zijn de medewerkers voldoende onderricht?

Zoals eerder genoemd zijn er vier soorten aanwijzingen, namelijk de VOP, VP, WV en IV. Iedere aanwijzing vereist andere werkzaamheden van de werknemer. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de werknemers voldoende onderricht/getraind zijn. Een VP mag in veel gevallen bijvoorbeeld meer handelingen verrichten dan een VOP, dus is het belangrijk dat de VP ook voldoende opgeleid is. Bij ATVE bieden we onze NEN 3140 cursussen aan voor iedere aanwijzing.

Zijn de medewerkers gecertificeerd?

De NEN 3140 trainingen zijn persoonsgebonden. Ook de certificeringen die worden behaald zijn persoonscertificeringen. Dit betekent dat iedereen die een aanwijzing krijgt, een examen moet hebben gedaan. Bij ATVE is het naast het ATVE examen ook mogelijk om een Stipel certificaat te behalen.

Meer weten?

Wil je weten of jouw organisatie NEN 3140 proof is? Volg dan onze workshop. Tijdens de workshop vertellen wij je aan welke eisen jouw organisatie moet voldoen. Daarnaast geven we je handvatten om zelf aan de slag te gaan met de veiligheid bij werken aan of in de buurt van elektrische laagspanningsinstallaties.