Verdere professionalisering binnen REWIC heeft geleid tot inschaling HWTK opleiding op niveau 5.