Verdere professionalisering binnen REWIC heeft geleid tot inschaling HWTK opleiding op niveau 5.

Op 11 februari 2021 heeft de Programmaraad NLQF de opleiding goedgekeurd.

Voor verdere informatie klik op de volgende link: NLQF

Hierbij willen wij de leden van de programma commissie bedanken voor al hun inzet die geleid heeft tot de erkenning.