ovk voor toa's

Veiligheidstraining op het Huygens Lyceum

Op donderdag 26 oktober organiseerde ATVE een op maat gemaakte veiligheidstraining op het Huygens Lyceum in Eindhoven, onder leiding van trainer Jaap den Braber. Deze workshop richtte zich op 22 enthousiaste deelnemers, waaronder docenten en TOA’s. In de ochtend verkenden we de wereld van Risico-inventarisatie en evaluatie, samen met de bijbehorende wetgeving. We bekeken risico’s in echte situaties, bespraken het nut van de Arbocatalogus VO, en werkten aan praktische Taak Risicoanalyses (TRA’s).

Het middagprogramma stond in het teken van hands-on oefeningen. Deelnemers kregen de kans om hun theoretische kennis toe te passen, wat resulteerde in een leerzame ervaring buiten de gebruikelijke lesstof. Iedereen was actief betrokken bij het observeren van elkaars praktijkervaringen en het delen van waardevolle feedback.

De training, onder leiding van Jaap den Braber, bood een waardevolle gelegenheid om risico’s in de praktijk te herkennen en effectieve beheersmaatregelen toe te passen. Een belangrijke ervaring voor docenten en TOA’s om een veilige leeromgeving te waarborgen.

Met dank aan Fanny Bressers, met wie we samen de behoeften hebben geanalyseerd en deze training hebben ontwikkeld.

Jaap den Braber op het Huygens