VIAG (Veiligheidsinstructie Aardgas)

Over deze training

;

Inhoud

VIAG Veiligheidsinstructie Aardgas volgens diverse Veilig Werk Instructie (VWI)

Netbeheer Nederland is de brancheorganisatie van alle elektriciteit- en gasnetbedrijven. Deze  brancheorganisatie heeft voor alle energienetwerkbedrijven een landelijke persoonscertificering voor de Bedrijfsvoering gasvoorzieningsystemen (VIAG 2013) ontwikkeld. Daarmee vervallen de afzonderlijke en verschillende toetsingen en certificeringsstructuren van de diverse Netbeheerders van gasnetten. Deze ontwikkelingen leiden tot een transparante en eenduidige regelgeving voor veiligheid.

Veilig werken gaat niet alleen om het strikt uitvoeren van de werkinstructie, het gaat er ook om dat je je bij iedere handeling bewust bent van de gevaren die er mogelijk zijn. Veilig werken is een houding, veilig werken doe je bewust. Dat is altijd de insteek geweest van de mensen die gestart zijn met het opstellen van de regels. De regels helpen, maar het begint bij gedrag.

Diverse opleidingen VIAG Energiebedrijven

 • Installatieverantwoordelijke (VIAG-IV)
 • Operationeel Installatieverantwoordelijke (VIAG-OIV )
 • Bedieningsdeskundig (VIAG-BD)
 • Werkverantwoordelijke (VIAG-WV G-Distributie)
 • Werkverantwoordelijke (VIAG-WV G-LD-netten)
 • Werkverantwoordelijke (VIAG-WV G-meterkast)
 • Werkverantwoordelijke (VIAG-WV G-netten)
 • Allround Vakbekwaam Persoon (VIAG-AVP G-distributie )
 • Allround Vakbekwaam Persoon (VIAG-AVP G-LD-netten)
 • Allround Vakbekwaam Persoon (VIAG-AVP G-netten)
 • Allround Vakbekwaam Persoon (VIAG-AVP G-stations)
 • Vakbekwaam Persoon (VIAG-VP G-LD)
 • Vakbekwaam Persoon (VIAG-VP G-meterkast)
 • Voldoend Onderricht Persoon meters (VIAG-VOPm)
 • Voldoend Onderricht Persoon (VIAG-VOP G-assistent)
 • Toeganghebbend Persoon (VIAG-THP G)

Heeft u interesse in een van deze opleidingen neem dan contact met ons op.

Aanvullende informatie

Een overzicht van alle beschikbare informatie over deze training in één overzicht.

Klantbeoordelingen

Terug naar VIAG