Stipel basis NEN3840 – Zelfstudie & praktijk – Installatie- en Werkverantwoordelijke (IV/WV)

Over deze training

Duur

2 dagen

Geen of 1 examendagen

; ;

Prijs

€1.595,- per persoon

Eerst volgende training

maandag 21 oktober 2024

Inhoud

– Deze training bestaat uit zelfstudie en twee dagen praktijktraining –

Bij het bedienen, repareren of onderhouden van elektrische hoogspanningsinstallaties, of bij het werken in de buurt van zulke installaties, kunnen elektrotechnische risico’s optreden. Deze risico’s kunnen leiden tot ernstig lichamelijk letsel door stroomdoorgang door het lichaam en vlambogen door kortsluiting.

Werkgevers zijn verplicht om ervoor te zorgen dat medewerkers die aan of bij elektrische hoogspanningsinstallaties werken deskundig genoeg zijn. Ook moet duidelijk zijn wie wat kan doen en wie waar verantwoordelijk voor is. NEN 3840 (Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Hoogspanning) vermeldt hoe bedrijven aan deze arboverplichting voldoen en hoe ze elektrotechnische risico’s kunnen voorkomen.

NEN 3840 IV/WV is een persoonscertificaat dat vooral kijkt naar hoe iemand risico’s kan voorkomen met de criteria, methoden en procedures uit NEN 3840. Met een IV/WV-certificaat bewijst de medewerker dat hij of zij elektrotechnische risico’s kent, herkent en met specifieke maatregelen kan voorkomen en weet waar zijn of haar verantwoordelijkheid begint en ophoudt.

Met een aanwijzing wordt vastgelegd welke bevoegdheden en verantwoordelijkheden iemand heeft:

 1. Elektrotechnische kennis.
 2. Ervaring met elektrotechnische werkzaamheden.
 3. Inzicht in de installatie waaraan moet worden gewerkt.
 4. Inzicht in de mogelijke gevaren en de in acht te nemen voorzorgsmaatregelen.
 5. Kunnen vaststellen of het veilig is om de werkzaamheden voort te zetten.

Niet al deze bepalingen worden in deze cursus behandeld. Omdat voor het behalen van het persoonscertificaat IV/WV niet alles wordt getoetst, kan en mag een certificaat niet zonder meer als een aanwijzing worden aangemerkt.

Aanvullende informatie

Een overzicht van alle beschikbare informatie over deze training in één overzicht.

De training behandelt onder meer de volgende onderwerpen:

 • Wat is elektriciteit?
 • Waarom is elektriciteit gevaarlijk?
 • Wat is de hartstroomfactor?
 • Hoe beveiligen we ons tegen de gevaren van elektriciteit?
 • Normen en wetgeving voor PBM en meetapparatuur
 • Hoe test ik spanningsloosheid?
 • Wat zijn scheiders en schakelaars en hoe werken ze?
 • Hoe werkt een aardlekschakelaar?
 • Aarden en kortsluiten
 • Communicatie en terminologie
 • Wat zijn schakelberichten en hoe maak je die?
 • Nederlandse wetgeving
 • Europese en Nederlandse normen
 • Welke taken en verantwoordelijkheden staan in de wet? 
 • Wat is aanwijsbeleid?
 • Welke taken horen bij de bevoegdheden uit het aanwijsbeleid?

Minimaal drie weken voor aanvang van de training krijg je het lesmateriaal en de opdrachten die je thuis moet maken. De twee praktijkdagen in Woerden op 27 oktober en 3 november zijn echte praktijkdagen waarbij wij er van uit gaan dat je de opdrachten hebt uitgevoerd. Eventuele vragen over de opdrachten kunnen via de mail aan de trainer worden gesteld.

De training is zowel in het Nederlands als in het Engels te volgen.

Kennis van elektrotechniek op niveau 3 is gewenst.

Een installatieverantwoordelijke HS is, eventueel met door de werkgever in de aanwijzing opgelegde beperkingen, direct verantwoordelijk voor de veilige bedrijfsvoering van de elektrische installatie en de veiligheid van de elektrische arbeidsmiddelen. Hij of zij bedient of werkt aan of bij elektrische hoogspanningsinstallaties, of is daar verantwoordelijk voor, en voert de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen uit.

Een werkverantwoordelijke HS is, eventueel met door de werkgever in de aanwijzing opgelegde beperkingen, direct verantwoordelijk voor de veilige uitvoering van werkzaamheden. Hij of zij bedient of werkt aan of bij elektrische hoogspanningsinstallaties, en voert de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen uit.

Na de voltooide en afgeronde training heb je op jouw niveau basiskennis opgedaan over elektrotechniek en ken je de gevaren die een rol spelen tijdens werken aan of bij elektrotechnische installaties. Je kent de verschillen in verantwoordelijkheden en wat je met jouw certificaat aan verantwoordelijkheden kan en mag aanvaarden. Je hebt als het ware het ‘rijbewijs’ om veilig te werken en de bedrijfsvoering kan beter worden gegarandeerd.

Na de twee trainingsdagen volgt een examendag afgenomen door examenbureau BEPECT. In overleg met het examenbureau is het Stipel examen 2 á 3 weken na jouw laatste trainingsdag ingepland.

Elke deelnemer krijgt het NEN 3840 lesboek. Daarin staan de NEN-normen.

Maximaal 6 deelnemers

Startdata & locaties

Maandag 21 oktober 2024

Woerden

2 dagen

1 examendag

Start om 08:00

€1.595,- per persoon,-

Exclusief BTW

Klantbeoordelingen

Terug naar Stipel Basis - Industrie & Utiliteit