Stipel Basis NEN3840 – Voldoende Onderricht Persoon (VOP)

Over deze training

Duur

5 dagen

Examendag niet van toepassing

; ;

Locatie

Woerden

Eerst volgende training

Inhoud

Bij het bedienen, repareren of onderhouden van elektrische laagspanningsinstallaties, of bij het werken in de buurt van zulke installaties, kunnen elektrotechnische risico’s optreden. Deze risico’s kunnen leiden tot ernstig lichamelijk letsel door stroomdoorgang door het lichaam en vlambogen door kortsluiting. 

Werkgevers zijn verplicht om ervoor te zorgen dat medewerkers die aan of bij elektrische laagspanningsinstallaties werken deskundig genoeg zijn en dat ook duidelijk is wie wat kan doen en wie waar verantwoordelijk voor is. NEN 3840 (Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Hoogspanning) vermeldt hoe bedrijven aan deze arboverplichting voldoen en hoe ze elektrotechnische risico’s kunnen voorkomen.

NEN 3840 is een persoonscertificaat dat vooral kijkt naar hoe iemand risico’s kan voorkomen met de criteria, methoden en procedures uit NEN 3840. Met een VOP-certificaat bewijst de medewerker dat hij of zij elektrotechnische risico’s kent, herkent en met specifieke maatregelen kan voorkomen en weet waar zijn of haar verantwoordelijkheid begint en ophoudt.

De volgende bepalingen uit NEN 3840 geven aan welke bevoegdheden en verantwoordelijkheden aan een persoon worden toegekend:

 1. Elektrotechnische kennis
 2. Ervaring met elektrotechnische werkzaamheden
 3. Inzicht in de installatie waaraan moet worden gewerkt
 4. Inzicht in de mogelijke gevaren en bijbehorende voorzorgsmaatregelen
 5. Vaardigheid om te bepalen of het veilig is om de werkzaamheden voort te zetten

Niet alle genoemde bepalingen worden in deze cursus behandeld. Omdat voor het behalen van een VOP HS persoonscertificaat niet alles wordt getoetst, kan en mag een certificaat niet zonder meer als een aanwijzing worden aangemerkt.

Prijs op aanvraag vanaf 4 deelnemers. Alleen groepen

Aanvullende informatie

Een overzicht van alle beschikbare informatie over deze training in één overzicht.

De training behandelt onder meer de volgende onderwerpen:

 • Wat is elektriciteit?
 • Waarom is elektriciteit gevaarlijk?
 • Wat is de hartstroomfactor?
 • Hoe beveiligen we ons tegen de gevaren van elektriciteit?
 • Normen en wetgeving voor PBM en meetapparatuur
 • Hoe test ik spanningsloosheid?
 • Wat zijn scheiders en schakelaars en hoe werken ze?
 • Hoe werkt een aardlekschakelaar?
 • Aarden en kortsluiten
 • Communicatie en terminologie
 • Wat zijn schakelberichten en hoe maak je die?
 • Nederlandse wetgeving
 • Europese en Nederlandse normen
 • Welke taken en verantwoordelijkheden staan in de wet? 
 • Wat is aanwijsbeleid?
 • Welke taken horen bij de bevoegdheden uit het aanwijsbeleid?

Een vooropleiding is voor deze training niet vereist

Een voldoend onderricht persoon HS werkt aan of bij elektrische hoogspanningsinstallaties, volgens de specificaties in de aanwijzing van de werkgever, en alleen als hij of zij door voldoende instructie de gevaren die door elektriciteit kunnen worden veroorzaakt (her)kent en kan voorkomen.

Na de training heb je op jouw niveau basiskennis opgedaan over elektrotechniek en ken je de gevaren van het werken aan of bij elektrotechnische hoogspanningsinstallaties. Je weet welke verantwoordelijkheden er zijn en welke je met jouw certificaat op je kan en mag nemen. Je hebt als het ware het ‘rijbewijs’ om veilig te werken. De bedrijfsvoering kan zo beter worden gegarandeerd.

Industrie, aannemers en energiebedrijven vragen vaak om het Stipel-certificaat. De uitgebreide ATVE-trainingen leiden je op voor het Stipel-certificaat. De elektrotechnische veiligheidsopleidingen van ATVE bieden een goede basis voor het Stipel Basis IV-WV, VP of VOP examen. BEPECT is het onafhankelijke en gecertificeerde examenbureau dat voor ATVE de Stipel-examens afneemt.

Als je het Stipel-basiscertificaat voor de eerste keer haalt, moet je de basistoets en de certificeringstoets doen. Bij een volgende certificering hoef je alleen de certificeringstoets te doen. Tijdens de training hoor je hoe dit werkt.

Elke deelnemer krijgt het NEN 3840 lesboek. Daarin staan de NEN-normen.

Prijs op aanvraag vanaf 4 deelnemers. Alleen groepen.

Startdata & locaties

Klantbeoordelingen

Terug naar Stipel Basis - Industrie & Utiliteit