Stipel Basis NEN3840 – Vakbekwaam Persoon (VP)

Over deze training

;

Inhoud

Liever zelf studeren?

Deze training bieden we ook aan als zelfstudie training met twee dagen praktijktraining.
Bekijk de training

Bij het uitvoeren van bedieningshandelingen en/of het uitvoeren van werkzaamheden aan of nabij elektrische hoogspanningsinstallaties kunnen elektrotechnische risico’s optreden. Deze risico’s kunnen leiden tot ernstig lichamelijk letsel als gevolg van stroomdoorgang door het lichaam en van vlambogen door kortsluiting.

Om genoemde risico’s te vermijden verplicht de Arbeidsomstandighedenwet werkgevers om te zorgen voor een goede verdeling van bevoegdheden en verantwoordelijkheden, waarbij zij rekening houden met de bekwaamheden van de personen die de genoemde activiteiten uitvoeren of hierbij zijn betrokken.

NEN 3840 (Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Hoogspanning) vermeldt de criteria om aan deze arboverplichting te voldoen, en methoden en procedures die bijdragen aan het voorkomen van elektrotechnische risico’s.

Het zwaartepunt van het persoonscertificaat ligt in de preventie van deze risico’s op basis van de criteria, methoden en procedures zoals aangegeven in NEN 3840.

Het doel van het persoonscertificaat is om elektrotechnische risico’s te kennen, te herkennen en door toepassing van de juiste voorzorgsmaatregelen te voorkomen. Een persoonscertificaat bewijst dat de certificaathouder heeft aangetoond over de juiste competenties te beschikken.

Op basis van een aanwijzing wordt vastgelegd welke bevoegdheden en verantwoordelijkheden aan een persoon worden toegekend:

 1. Elektrotechnische kennis
 2. Ervaring met elektrotechnische werkzaamheden
 3. Inzicht in de installatie waaraan moet worden gewerkt
 4. Inzicht in de mogelijke gevaren die kunnen optreden en de in acht te nemen voorzorgsmaatregelen
 5. Vaardigheid om te onderkennen of het veilig is om de werkzaamheden voort te zetten

Niet alle genoemde criteria kunnen en worden in het kader van deze cursus behandeld. Omdat voor het behalen van een VP HS persoonscertificaat niet alle genoemde criteria worden getoetst, kan en mag een certificaat niet zonder meer als een aanwijzing worden aangemerkt.

Aanvullende informatie

Een overzicht van alle beschikbare informatie over deze training in één overzicht.

De volgende onderwerpen komen tijdens de trainingen onder meer aan bod:

 • Nederlandse wetgeving
 • Europese en Nederlandse normen
 • Welke taken en verantwoordelijkheden zijn daarin vermeld?
 • Aanwijsbeleid
 • Welke taken horen bij de bevoegdheden uit het aanwijsbeleid?
 • Wat is elektriciteit?
 • Waarom is elektriciteit gevaarlijk?
 • Hartstroomfactor
 • Hoe beveiligen we ons tegen de gevaren van elektriciteit?
 • Normen en wetgeving voor PBM en meetapparatuur
 • Hoe test ik spanningsloosheid?
 • Scheiders en schakelaars
 • Aarden en kortsluiten
 • Communicatie en terminologie
 • Schakelberichten

Kennis van elektrotechniek op niveau 3 is gewenst.

Een vakbekwaam persoon HS verricht werkzaamheden aan of nabij elektrische hoogspanningsinstallaties, voor zover gespecificeerd in de door de werkgever verstrekte aanwijzing, en indien door voldoende instructie de gevaren die door elektriciteit kunnen worden veroorzaakt worden onderkend en voorkomen.

Na de voltooide en afgeronde training heb je op jouw niveau basiskennis opgedaan over elektrotechniek en ken je de gevaren die een rol spelen tijdens werken aan of in de nabijheid van elektrotechnische hoogspanningsinstallaties. Je kent de verschillen in verantwoordelijkheden en wat je met jouw certificaat aan verantwoordelijkheden kan en mag aanvaarden. Je hebt als het ware het ‘rijbewijs’ om veilig te werken en de bedrijfsvoering kan beter worden gegarandeerd.

In de industrie, bij aannemers en energiebedrijven wordt vaak het Stipel-certificaat gevraagd. De ATVE trainingen zijn zeer uitgebreid en geschikt om de cursist op te leiden voor het Stipel-certificaat. De ATVE elektrotechnische veiligheidsopleidingen bieden een goede basis om met vertrouwen het door een onafhankelijk examenbureau georganiseerde Stipel Basis IV-WV, VP of VOP examen af te leggen. BEPECT is het onafhankelijk en gecertificeerde examenbureau dat voor ATVE de Stipel-examens afneemt.

Wanneer je het Stipel-basiscertificaat voor de eerste keer haalt, moet je zowel de basistoets als de certificeringstoets afleggen. Bij een hercertificering wordt alleen de certificeringstoets afgenomen. Tijdens de training hoor je hoe dit verder in zijn werk gaat.

De deelnemers ontvangen het NEN 3840 lesboek van ATVE met daarin opgenomen de NEN-normen.

Maximaal 8 deelnemers

Klantbeoordelingen

Terug naar Stipel Basis - Industrie & Utiliteit