Stipel basis NEN3140 – Zelfstudie & praktijk – Vakbekwaam Persoon (VP)

Over deze training

Duur

2 dagen

1 examendag

; ;

Prijs

€1.595,- per persoon

Locatie

Woerden

Eerst volgende training

Inhoud

– Deze training bestaat uit zelfstudie en twee dagen praktijktraining –

Bij het bedienen, repareren of onderhouden van elektrische laagspanningsinstallaties, of bij het werken in de buurt van zulke installaties, kunnen elektrotechnische risico’s optreden. Deze risico’s kunnen leiden tot ernstig lichamelijk letsel door stroomdoorgang door het lichaam en vlambogen door kortsluiting.

Werkgevers zijn verplicht om ervoor te zorgen dat medewerkers die aan of bij elektrische laagspanningsinstallaties werken deskundig genoeg zijn en dat ook duidelijk is wie wat kan doen en wie waar verantwoordelijk voor is (Arbeidsomstandighedenwet artikel 3.2). 

NEN 3140:2011 (Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning) vermeldt hoe bedrijven aan deze arboverplichting voldoen en hoe ze elektrotechnische risico’s kunnen voorkomen.

NEN 3140 VP is een persoonscertificaat dat vooral kijkt naar hoe iemand risico’s kan voorkomen met de criteria, methoden en procedures uit NEN 3140. Met een VP-certificaat bewijst de medewerker dat hij of zij elektrotechnische risico’s kent, herkent en met specifieke maatregelen kan voorkomen en weet waar zijn of haar verantwoordelijkheid begint en ophoudt.

Aanvullende informatie

Een overzicht van alle beschikbare informatie over deze training in één overzicht.

De training behandelt onder meer de volgende onderwerpen:

 • Wat is elektriciteit?
 • Waarom is elektriciteit gevaarlijk?
 • Wat is de hartstroomfactor?
 • Hoe beveiligen we ons tegen de gevaren van elektriciteit?
 • Normen en wetgeving voor PBM en meetapparatuur
 • Hoe test ik spanningsloosheid?
 • Wat zijn scheiders en schakelaars en hoe werken ze?
 • Hoe werkt een aardlekschakelaar?
 • Communicatie en terminologie
 • Wat zijn schakelberichten en hoe maak je die?
 • Nederlandse wetgeving
 • Europese en Nederlandse normen
 • Welke taken en verantwoordelijkheden staan in de wet? 
 • Wat is aanwijsbeleid?
 • Welke taken horen bij de bevoegdheden uit het aanwijsbeleid?

Minimaal drie weken voor aanvang van de training krijg je het lesmateriaal en de opdrachten die je thuis moet maken. De twee praktijkdagen in Woerden zijn echte praktijkdagen waarbij wij ervan uitgaan dat je de opdrachten hebt uitgevoerd. Eventuele vragen over de opdrachten kunnen via de mail aan de trainer worden gesteld.

De training is zowel in het Nederlands als in het Engels te volgen.

Kennis van elektrotechniek op niveau 3 is gewenst.

Deze training is met name bedoeld voor mensen die werken aan of bij elektrische laagspanningsinstallaties. Met het certificaat VP LS laten zij zien dat ze in staat zijn om de gevaren die door elektriciteit kunnen worden veroorzaakt te onderkennen en voorkomen.

Na de voltooide en afgeronde training heb je op jouw niveau basiskennis opgedaan over elektrotechniek en ken je de gevaren die een rol spelen tijdens werken aan of bij elektrotechnische installaties. Je kent de verschillen in verantwoordelijkheden en wat je met jouw certificaat aan verantwoordelijkheden kan en mag aanvaarden. Je hebt als het ware het ‘rijbewijs’ om veilig te werken en de bedrijfsvoering kan beter worden gegarandeerd.

Na de twee trainingsdagen volgt een examendag afgenomen door examenbureau BEPECT. In overleg met het examenbureau is het Stipel examen 2 á 3 weken na jouw laatste trainingsdag ingepland.

Elke deelnemer krijgt het NEN 3140 lesboek. Daarin staan de NEN-normen.

Maximaal 6 deelnemers

De NEN 3140 wordt meestal gegeven op onze eigen trainingslocatie in Woerden. Hier wordt niet alleen de theorie gegeven, maar kan er ook in de praktijk worden geoefend met (laagspannings)installaties. Ook is het mogelijk om het theoriedeel van de NEN 3140 training op locatie van de klant uit te voeren.

Startdata & locaties

Klantbeoordelingen

Terug naar Stipel Basis - Industrie & Utiliteit