Stipel Basis NEN3140 – Voldoende Onderricht Persoon (VOP)

Over deze training

Duur

5 dagen

Examendag niet van toepassing

; ;

Prijs

€725,- excl. examenkosten

Locatie

Woerden

Eerst volgende training

Inhoud

Bij het bedienen, repareren of onderhouden van elektrische laagspanningsinstallaties, of bij het werken in de buurt van zulke installaties, kunnen elektrotechnische risico’s optreden. Deze risico’s kunnen leiden tot ernstig lichamelijk letsel door stroomdoorgang door het lichaam en vlambogen door kortsluiting.

Werkgevers zijn verplicht om ervoor te zorgen dat medewerkers die aan of bij elektrische laagspanningsinstallaties werken deskundig genoeg zijn en dat ook duidelijk is wie wat kan doen en wie waar verantwoordelijk voor is (Arbeidsomstandighedenwet artikel 3.2).
NEN 3140:2011 (Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning) vermeldt hoe bedrijven aan deze arboverplichting voldoen en hoe ze elektrotechnische risico’s kunnen voorkomen.

NEN 3140 VOP is een persoonscertificaat dat vooral kijkt naar hoe iemand risico’s kan voorkomen met de criteria, methoden en procedures uit NEN 3140. Met een VOP-certificaat bewijst de medewerker dat hij of zij elektrotechnische risico’s kent, herkent en met specifieke maatregelen kan voorkomen en weet waar zijn of haar verantwoordelijkheid begint en ophoudt.

Prijs op aanvraag vanaf 4 deelnemers. Alleen groepen

Aanvullende informatie

Een overzicht van alle beschikbare informatie over deze training in één overzicht.

De training duurt 2 dagen en behandelt onder meer de volgende onderwerpen:

 • Wat is elektriciteit?
 • Waarom is elektriciteit gevaarlijk?
 • Wat is de hartstroomfactor?
 • Hoe beveiligen we ons tegen de gevaren van elektriciteit?
 • Normen en wetgeving voor PBM en meetapparatuur
 • Hoe test ik spanningsloosheid?
 • Wat zijn scheiders en schakelaars en hoe werken ze?
 • Hoe werkt een aardlekschakelaar?
 • Communicatie en terminologie
 • Wat zijn schakelberichten en hoe maak je die?
 • Nederlandse wetgeving
 • Europese en Nederlandse normen
 • Welke taken en verantwoordelijkheden staan in de wet? 
 • Wat is aanwijsbeleid?
 • Welke taken horen bij de bevoegdheden uit het aanwijsbeleid?

Een vooropleiding is voor deze training niet vereist.

Deze training is met name bedoeld voor mensen die werken aan of bij elektrische laagspanningsinstallaties. Met het certificaat VOP LS laten zij zien dat ze in staat zijn om de gevaren die door elektriciteit kunnen worden veroorzaakt te onderkennen en voorkomen.

Na de training heb je op jouw niveau basiskennis opgedaan over elektrotechniek en ken je de gevaren die een rol spelen tijdens werken aan of bij elektrotechnische installaties. Je kent de verschillen in verantwoordelijkheden en welke verantwoordelijkheden jij met jouw certificaat op je mag nemen. Je hebt als het ware het ‘rijbewijs’ om veilig te werken. Zo kan de bedrijfsvoering beter worden gegarandeerd.

Industrie, aannemers en energiebedrijven vragen vaak om het Stipel-certificaat. De ATVE trainingen zijn zeer uitgebreid en geschikt om jou op te leiden voor het Stipel-certificaat. De elektrotechnische veiligheidsopleidingen van ATVE bieden een goede basis voor het Stipel Basis IV-WV, VP of VOP examen. BEPECT is het onafhankelijke en gecertificeerde examenbureau dat voor ATVE de Stipel-examens afneemt.

Als je het Stipel-basiscertificaat voor de eerste keer haalt, moet je de basistoets en de certificeringstoets doen. Bij een volgende certificering hoef je alleen de certificeringstoets te doen. Tijdens de training hoor je hoe dit werkt.

Elke deelnemer krijgt het NEN3140 lesboek van ATVE. Daarin staan de NEN-normen.

Prijs op aanvraag vanaf 4 deelnemers. Alleen groepen

De NEN 3140 wordt meestal gegeven op onze eigen trainingslocatie in Woerden of Apeldoorn. Hier wordt niet alleen de theorie gegeven, maar kan er ook in de praktijk worden geoefend met (laagspannings)installaties. Ook is het mogelijk om het theoriedeel van de NEN 3140 training op locatie van de klant uit te voeren.

Startdata & locaties

Klantbeoordelingen

Terug naar Stipel Basis - Industrie & Utiliteit