Schakelcursus Middenspanning

Over deze training

Duur

5 dagen

Examendag niet van toepassing

; ;

Locatie

Woerden

Eerst volgende training

Inhoud

De Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties Branche HoogSpanning (BEI-BHS) geeft samen met de bijlagen en veiligheidswerkinstructies uniforme regelgeving voor een veilige bedrijfsvoering in de elektriciteitsvoorzieningssystemen voor hoogspanning en middenspanning van netbeheerders. De BEI-BHS geeft hiermee invulling aan de ARBO-wet en het ARBO-besluit. Netbeheerders, aannemers en meetbedrijven houden zich aan deze regels.

Deze schakelcursus is voor het domein Distributie samengesteld.

De training is ontwikkeld voor WEB 2/3/4 en HBO kandidaten die één van de volgende aanwijzingen willen behalen:

 • Vakbekwaam Persoon Middenspanning (VP MS)
 • Allround Vakbekwaam Persoon Middenspanning (AVP MS)
 • Allround Vakbekwaam Persoon Middenspanning-service (AVP MS-service)
 • WerkVerantwoordelijke Middenspanning (WV MS)
 • WerkVerantwoordelijke Middenspanning-netmontage (WV MS-netmontage)
 • Operationeel Installatieverantwoordelijke Middenspanning (OIV MS)

VAPRO kiest er voor om diverse aanwijzingen in één cursusgroep onder te brengen. De combinatie van aanwijzingen zorgt er namelijk voor dat:

 • Er meer kennis en begrip komt bij alle deelnemers rondom elkaars aanwijzing, haar beperkingen en bevoegdheden, want:
  • VP moet kunnen uitleggen hoe schakelen verloopt, maar heeft geen bevoegdheid om te schakelen. Wel moet hij de AVP helpen met schakelwerkzaamheden en veiligheidsmaatregelen.
  • AVP moet kunnen schakelen.
  • WV moet toezien op veilig werken en meet- en veiligheidsmaatregelen.
  • OIV kijkt naar de samenhang tussen schakelen en veiligheid en wordt hierop geïnstrueerd.
 • Dit betekent dat een ieder de theorie over schakelen krijgt en daarmee inzicht verkrijgt in het schakelen en de veiligheidseisen daaromheen.
 • Er met de praktijkopdrachten geoefend wordt in een diverse groep (werk/ aanwijzings- en denkniveau) wat tegemoet komt aan de werkelijkheid. Hiermee wordt de transfer van de oefenomgeving naar de werkomgeving vergroot.

Aanvullende informatie

Een overzicht van alle beschikbare informatie over deze training in één overzicht.

Tijdens de cursusdagen wordt de theorie afgewisseld met (praktijk)opdrachten. Om te checken of de uitleg en de opdrachten worden begrepen, sluiten dag 1 tot en met 4 af met een voortgangstoets en een voorbereiding op de volgende dag.

De duur van de klassikale cursus is 5 aaneengesloten dagen inclusief praktijkproef. Een lesdag start om 8 uur en eindigt rond 16:45. Op dat moment heeft de deelnemer zijn voorbereiding voor de volgende dag afgerond.

Om te zien of je in aanmerking komt om aan de training deel te nemen verwijzen wij je graag naar de website BEI/VIAG. Hier kun je bij de actuele documenten de bijlage downloaden waarin de vaktechnische opleidings- en ervaringseisen staan vermeld. Bij aanmelding van de cursus vragen wij je dan ook om een diploma van de hoogst genoten opleiding van de genoemde lijst te overleggen.

Afhankelijk van het examen heb je het volgende eindresultaat behaald:

Vakbekwaam Persoon Middenspanning
Allround Vakbekwaam Persoon Middenspanning
Allround Vakbekwaam Persoon Middenspanning-service
WerkVerantwoordelijke Middenspanning
WerkVerantwoordelijke Middenspanning-netmontage
Operationeel InstallatieVerantwoordelijke Middenspanning

Lesboek, voorbereidingsopdrachten en praktijkoefeningen

Het betreft een incompany training.
De minimale groepsgrootte is 6 deelnemers per training.

De volgende onderwerpen worden behandeld, te weten:

 1. Aanwijzingen en zelfstudieopdrachten
 2. Veilige vijf
 3. Elektriciteit Basis scheikunde
 4. Elektriciteit Basis Natuurkunde en toegepast wiskunde
 5. Grootheden
 6. Spanning en eigenschappen
 7. Opwekking, HS versus LS
 8. Risicogericht denken
 9. Parallel schakelen, railsystemen
 10. Componenten schakelaars
 11. Praktijkopdracht, schakelen open systeem
 12. Elektriciteit Basis scheikunde
 13. Elektriciteit Basis Natuurkunde en toegepast wiskunde
 14. Grootheden
 15. Spanning en eigenschappen
 16. Opwekking, HS versus LS
 17. Risicogericht denken
 18. Parallel schakelen, railsystemen
 19. Componenten schakelaars
 20. Praktijkopdracht, schakelen open systeem

Voorafgaand aan de cursus hebben de kandidaten de opzet van de VWI’s doorgenomen als zelfstudie. Hiervoor dienen zij een voorbereidingsopdracht te maken.

Totaal 52 uur inclusief lesdagen

Startdata & locaties