NEN 3140 cursus

NEN3840 – Voldoende Onderricht Persoon (VOP)

Over deze training

Duur

2 dagen

Geen of 1 examendagen

; ;

Eerst volgende training

maandag 21 oktober 2024

Inhoud

Bij het bedienen, repareren of onderhouden van elektrische hoogspanningsinstallaties, of bij het werken in de buurt van zulke installaties, kunnen elektrotechnische risico’s optreden. Deze risico’s kunnen leiden tot ernstig lichamelijk letsel door stroomdoorgang door het lichaam en vlambogen door kortsluiting. 

Werkgevers zijn verplicht om ervoor te zorgen dat medewerkers die aan of bij elektrische hoogspanningsinstallaties werken deskundig genoeg zijn en dat ook duidelijk is wie wat kan doen en wie waar verantwoordelijk voor is. NEN 3840 (Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Hoogspanning) vermeldt hoe bedrijven aan deze arboverplichting voldoen en hoe ze elektrotechnische risico’s kunnen voorkomen.

NEN 3840 is een persoonscertificaat dat vooral kijkt naar hoe iemand risico’s kan voorkomen met de criteria, methoden en procedures uit NEN 3840. Met een VOP-certificaat bewijst de medewerker dat hij of zij elektrotechnische risico’s kent, herkent en met specifieke maatregelen kan voorkomen en weet waar zijn of haar verantwoordelijkheid begint en ophoudt.

De volgende bepalingen uit NEN 3840 geven aan welke bevoegdheden en verantwoordelijkheden aan een persoon worden toegekend:

 1. Elektrotechnische kennis
 2. Ervaring met elektrotechnische werkzaamheden
 3. Inzicht in de installatie waaraan moet worden gewerkt
 4. Inzicht in de mogelijke gevaren en bijbehorende voorzorgsmaatregelen
 5. Vaardigheid om te bepalen of het veilig is om de werkzaamheden voort te zetten

Niet alle genoemde bepalingen worden in deze cursus behandeld. Omdat voor het behalen van een VOP HS persoonscertificaat niet alles wordt getoetst, kan en mag een certificaat niet zonder meer als een aanwijzing worden aangemerkt.

Prijs op aanvraag vanaf 4 deelnemers. Alleen groepen

Aanvullende informatie

Een overzicht van alle beschikbare informatie over deze training in één overzicht.

De training behandelt onder meer de volgende onderwerpen:

 • Wat is elektriciteit?
 • Waarom is elektriciteit gevaarlijk?
 • Wat is de hartstroomfactor?
 • Hoe beveiligen we ons tegen de gevaren van elektriciteit?
 • Normen en wetgeving voor PBM en meetapparatuur
 • Hoe test ik spanningsloosheid?
 • Wat zijn scheiders en schakelaars en hoe werken ze?
 • Hoe werkt een aardlekschakelaar?
 • Aarden en kortsluiten
 • Communicatie en terminologie
 • Wat zijn schakelberichten en hoe maak je die?
 • Nederlandse wetgeving
 • Europese en Nederlandse normen
 • Welke taken en verantwoordelijkheden staan in de wet? 
 • Wat is aanwijsbeleid?
 • Welke taken horen bij de bevoegdheden uit het aanwijsbeleid?

De training is zowel in het Nederlands als in het Engels te volgen.

Een vooropleiding is voor deze training niet vereist.

Een voldoend onderricht persoon HS werkt aan of bij elektrische hoogspanningsinstallaties, volgens de specificaties in de aanwijzing van de werkgever, en alleen als hij of zij door voldoende instructie de gevaren die door elektriciteit kunnen worden veroorzaakt (her)kent en kan voorkomen.

Na de voltooide en afgeronde training heb je op jouw niveau basiskennis opgedaan over elektrotechniek en ken je de gevaren die een rol spelen tijdens werken aan of bij elektrotechnische installaties. Je kent de verschillen in verantwoordelijkheden en wat je met jouw certificaat aan verantwoordelijkheden kan en mag aanvaarden. Je hebt als het ware het ‘rijbewijs’ om veilig te werken en de bedrijfsvoering kan beter worden gegarandeerd.

Met het VAPRO certificaat voldoen jij en jouw werkgever aan de regels die in de Nederlandse wet over werken aan of in de nabijheid van elektrische installaties staan. Het bedrijf is met de ATVE opleidingen in staat een correct en veilig aanwijsbeleid te ontwikkelen.

Elke deelnemer krijgt het NEN 3840 lesboek. Daarin staan de NEN-normen.

Minimaal 4 deelnemers

Maximaal 10 deelnemers

Startdata & locaties

Maandag 21 oktober 2024

Woerden

2 dagen

1 examendag

Start om 08:00

€,-

Exclusief BTW

Klantbeoordelingen

Terug naar NEN 3840 training