NEN 3140 cursus

NEN3140 – Zelfstudie & praktijk – Installatie- en Werkverantwoordelijke (IV/WV)

Over deze training

Prijs

€1.195,- per persoon

Type training

Zelfstudie

Inhoud

– Deze training bestaat uit zelfstudie en twee dagen praktijktraining –

 

Bij het bedienen, repareren of onderhouden van elektrische laagspanningsinstallaties, of bij het werken in de buurt van zulke installaties, kunnen elektrotechnische risico’s optreden. Deze risico’s kunnen leiden tot ernstig lichamelijk letsel door stroomdoorgang door het lichaam en vlambogen door kortsluiting.

Werkgevers zijn verplicht om ervoor te zorgen dat medewerkers die aan of bij elektrische laagspanningsinstallaties werken deskundig genoeg zijn en dat ook duidelijk is wie wat kan doen en wie waar verantwoordelijk voor is (Arbeidsomstandighedenwet artikel 3.2). 

NEN 3140:2011 (Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning) vermeldt hoe bedrijven aan deze arboverplichting voldoen en hoe ze elektrotechnische risico’s kunnen voorkomen.

NEN 3140 IV/WV is een persoonscertificaat dat vooral kijkt naar hoe iemand risico’s kan voorkomen met de criteria, methoden en procedures uit NEN 3140. Met een IV/WV-certificaat bewijst de medewerker dat hij of zij elektrotechnische risico’s kent, herkent en met specifieke maatregelen kan voorkomen en weet waar zijn of haar verantwoordelijkheid begint en ophoudt.

 

Aanvullende informatie

Een overzicht van alle beschikbare informatie over deze training in één overzicht.

De training behandelt onder meer de volgende onderwerpen:

 • Wat is elektriciteit?
 • Waarom is elektriciteit gevaarlijk?
 • Wat is de hartstroomfactor?
 • Hoe beveiligen we ons tegen de gevaren van elektriciteit?
 • Normen en wetgeving voor PBM en meetapparatuur
 • Hoe test ik spanningsloosheid?
 • Wat zijn scheiders en schakelaars en hoe werken ze?
 • Hoe werkt een aardlekschakelaar?
 • Communicatie en terminologie
 • Wat zijn schakelberichten en hoe maak je die?
 • Nederlandse wetgeving
 • Europese en Nederlandse normen
 • Welke taken en verantwoordelijkheden staan in de wet? 
 • Wat is aanwijsbeleid?
 • Welke taken horen bij de bevoegdheden uit het aanwijsbeleid?

Minimaal drie weken voor aanvang van de training krijg je het lesmateriaal en de opdrachten die je thuis moet maken. De twee praktijkdagen in Woerden zijn echte praktijkdagen waarbij wij er van uit gaan dat je de opdrachten hebt uitgevoerd. Eventuele vragen over de opdrachten kunnen via de mail aan de trainer worden gesteld.

De training is zowel in het Nederlands als in het Engels te volgen.

Kennis van elektrotechniek op niveau 3 is gewenst.

Deze training is bedoeld voor mensen die werken aan of bij elektrische laagspanningsinstallaties. Met het certificaat IV/WV LS laten zij zien dat ze in staat zijn om de gevaren die door elektriciteit kunnen worden veroorzaakt te onderkennen en voorkomen.

De training richt zich specifiek op installatieverantwoordelijken (IV) LS en werkverantwoordelijken (WV) LS. Een IV LS is, binnen de door de werkgever bepaalde grenzen, direct verantwoordelijk voor de veilige bedrijfsvoering van de elektrische installatie en de veiligheid van de elektrische arbeidsmiddelen. Een WV LS is, binnen de door de werkgever bepaalde grenzen, direct verantwoordelijk voor de veilige uitvoering van het werk. Een IV LS en een WV LS bedienen of werken aan of bij elektrische laagspanningsinstallaties en treffen de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen, of sturen anderen aan om dat te doen.

Na de voltooide en afgeronde training heb je op jouw niveau basiskennis opgedaan over elektrotechniek en ken je de gevaren die een rol spelen tijdens werken aan of bij elektrotechnische installaties. Je kent de verschillen in verantwoordelijkheden en wat je met jouw certificaat aan verantwoordelijkheden kan en mag aanvaarden. Je hebt als het ware het ‘rijbewijs’ om veilig te werken en de bedrijfsvoering kan beter worden gegarandeerd.

Met het VAPRO certificaat voldoen jij en jouw werkgever aan de regels die in de Nederlandse wet over werken aan of in de nabijheid van elektrische installaties staan. Het bedrijf is met de ATVE opleidingen in staat een correct en veilig aanwijsbeleid te ontwikkelen.

Indien je een Stipel examen wil, dan verwijzen wij je graag door naar BEPECT.

Elke deelnemer krijgt het NEN3140 lesboek. Daarin staan de NEN-normen.

Maximaal 6 deelnemers

De NEN 3140 wordt meestal gegeven op onze eigen trainingslocatie in Woerden. Hier wordt niet alleen de theorie gegeven, maar kan er ook in de praktijk worden geoefend met (laagspannings)installaties. Ook is het mogelijk om het theoriedeel van de NEN 3140 training op locatie van de klant uit te voeren.

Klantbeoordelingen

Terug naar NEN 3140 training

Bedrijven