NEN 9140 training VP/WV: veilig werken aan elektrische mobiele werktuigen (bouwmachines)

Over deze training

Duur

2 dagen

Examendag niet van toepassing

; ;

Eerst volgende training

Inhoud

Wil jij onderhoud, reparaties én diagnoses uitvoeren aan elektrische werktuigen met een HV (hoge voltage) systeem? Dan moet je zijn aangewezen als ev-VP (Vakbekwaam Persoon) of ev-WV (Werkverantwoordelijke). Met deze VP/WV NEN 9140 aanwijzing mag je het elektronische systeem onder spanning zetten en spanningsvrij maken. In onze NEN 9140 training leer je hoe je veilig en juist werkt aan elektrische/hybride werktuigen.

In de NEN 9140 training (VP/WV) ligt de focus op het werken aan elektrische bouwmachines, zoals elektrische hijskranen en verreikers. We maken daarbij gebruik van het type bouwmachine waar jij in de praktijk zelf mee werkt. In deze tweedaagse NEN 9140 training leer je jouw werkzaamheden op een veilige en juiste manier uit te voeren. We behandelen naast de benodigde theorie óók de praktijk. Deze training is daardoor zeer nuttig en direct toepasbaar in de dagelijkse praktijk.

Wat wordt bedoeld met ev-VP en ev-WV?

Volgens de NEN 9140 norm is een ev-VP een persoon die is aangewezen, met een relevante opleiding én ervaring, waardoor die persoon in staat is de gevaren die door elektriciteit worden veroorzaakt te onderkennen en te voorkomen. Zowel de ev-VP als de ev-WP zijn direct verantwoordelijk voor de veiligheid ten aanzien van werkzaamheden die elektrische gevaren kunnen opleveren bij het werken aan e-voertuigen. Een ev-werkverantwoordelijke (WV) moet ten minste het kennisniveau van een ev-vakbekwaam persoon (VP) hebben.

Waarom deze training?

Er komen steeds meer e-voertuigen en elektrische mobiele werktuigen op de markt. Ook in de bouw worden steeds meer machines elektrisch. Aan deze technologieën zijn nieuwe risico’s verbonden, waaronder spanningen die oplopen tot honderden Volt. Het is belangrijk dat je hier goed op voorbereid bent en weet hoe je veilig en op de juiste manier kunt werken met elektrische werktuigen. Zo voorkom je ongelukken en gevaren, zoals kortsluiting en brandgevaar.

Naast jouw eigen veiligheid én die van jouw omgeving, geeft deze training ook antwoord op de eisen vanuit de Arbowet. De Arbowet stelt namelijk eisen op het gebied van elektrische veiligheid om werknemers zo veilig en gezond mogelijk te laten werken. Het is belangrijk dat werknemers beschermd zijn tegen mogelijke elektrotechnische gevaren. In de NEN 9140 vorm is vastgelegd wie aan een e-voertuig mag werken, welke opleiding je daarvoor nodig hebt én hoe je veilig kan werken.

In deze NEN 9140 training voor VP/WV (Vakbekwaam persoon / Werkverantwoordelijke) krijg je een volledige instructie hoe je veilig en juist kunt werken aan elektrische mobiele werktuigen. We gebruiken de machines die jij in de dagelijkse praktijk gebruikt. Hierdoor kun je jouw werkzaamheden op een veilige en juiste manier uitvoeren, volledig volgens de normen uit de NEN 9140.

Aanvullende informatie

Een overzicht van alle beschikbare informatie over deze training in één overzicht.

De training bestaat uit twee dagen. Tijdens de trainingsdagen ga je naast de theorie vooral oefenen in de praktijk. Dat doe je met onze ervaren trainer, waar je al je vragen aan kunt stellen. De training is volledig toegespitst op jullie materiaal en machines.

De training behandelt onder meer de volgende onderwerpen:

  • Eisen vanuit de Arbowetgeving en de NEN 9140.
  • Onderhoud, reparaties en diagnose aan EV componenten en systemen.
  • De veiligheid van een eigen werkplek vaststellen.
  • Veiligheid met en nabij het e-werktuig vaststellen.
  • De opbouw van (hybride) elektrische systemen.
  • Acculaadsystemen en laadprotocollen.
  • Het hoge voltage systeem onderbreken volgens de richtlijnen van de fabrikant.
  • Het HV systeem controleren op spanningsloosheid.
  • De rol van de VP en WV in bedrijven.

Tijdens de training leer je vooral wat je wél mag doen aan elektrische werktuigen. Hierdoor kun je goed inschatten wat je risico’s en gevaren zijn en hoe je werkt met persoonlijke beschermingsmiddelen en gereedschappen. Hierdoor beschik jij over de juiste kennis en voldoe je aan de NEN 9140-norm.

Geen vooropleiding nodig

Deze training is geschikt voor iedereen die werkt óf wilt werken aan mobiele e-werktuigen en voertuigen met een hoog voltage systemen.

Na een succesvolle voltooiing van de training ontvang je een getuigschrift dat bevestigt dat jij in staat bent om bepaalde werkzaamheden onder spanning uit te voeren. Na het volgen van de training NEN 9140 Vakbekwaam Persoon/Werkverantwoordelijke heb je basiskennis opgedaan over elektrotechnische werkzaamheden aan elektrisch aangedreven werktuigen. Je weet de gevaren en risico’s die kunnen spelen én kunt handelingen aan elektrische bouwvoertuigen op een veilige manier uitvoeren. Met de VP/WV aanwijzing mag je het hoge voltagesysteem spanningsvrij maken en onder spanning zetten.

Je krijgt het boek ‘NEN 9140, Veilig werken aan elektrische voertuigen’. Hierin leer je meer over de NEN 9140 norm en alles wat daar bij komt kijken.

Vanwege de praktische insteek hanteren we een groepsgrootte van ongeveer vijf tot acht mensen.

Deze cursus wordt incompany gegeven.

Startdata & locaties