NEN 9140 training VOP: veilig werken aan mobiele e-werktuigen (landbouwmachines)

Over deze training

Duur

1 dag

Examendag niet van toepassing

; ;

Eerst volgende training

Inhoud

Wil jij onderhoud en reparaties uitvoeren aan elektrische werktuigen met een HV (hoge voltage) systeem? Dan moet je zijn aangewezen als ev-VOP (Voldoende Onderricht Persoon). Met deze VOP NEN 9140 aanwijzing mag je het elektronische systeem onder spanning zetten en spanningsvrij maken. In onze NEN 9140 training leer je hoe je veilig en juist werkt aan elektrische/hybride werktuigen.

In de NEN 9140 training (VOP) ligt de focus op het werken aan mobiele e-werktuigen, zoals elektrische tractoren en trekkers. We maken daarbij gebruik van het type landbouwmachine waar jij in de praktijk zelf mee werkt. In deze ééndaagse NEN 9140 training leer je jouw werkzaamheden op een veilige en juiste manier uit te voeren. We behandelen naast de benodigde theorie óók de praktijk. Deze training is daardoor zeer nuttig en direct toepasbaar in de dagelijkse praktijk.

Wat wordt bedoeld met ev-VOP (voldoende onderricht persoon)?

Volgens de NEN 9140 norm is een ev-VOP een persoon die is aangewezen en die voldoende is geïnstrueerd voor het uitvoeren van werkzaamheden met bekende, beperkte elektrische gevaren aan e-voertuigen. Een ev-VOP is in staat om de elektrische gevaren te onderkennen én die door het nemen van maatregelen deze gevaren kan voorkomen.

Waarom deze training?

Er komen steeds meer e-voertuigen en elektrische mobiele werktuigen op de markt. Ook in de landbouw worden steeds meer machines elektrisch. Aan deze technologieën zijn nieuwe risico’s verbonden, waaronder spanningen die oplopen tot honderden Volt. Het is belangrijk dat je hier goed op voorbereid bent en weet hoe je veilig en op de juiste manier kunt werken met elektrische werktuigen. Zo voorkom je ongelukken en gevaren, zoals kortsluiting en brandgevaar.

Naast jouw eigen veiligheid én die van jouw omgeving, geeft deze training ook antwoord op de eisen vanuit de Arbowet. De Arbowet stelt namelijk eisen op het gebied van elektrische veiligheid om werknemers zo veilig en gezond mogelijk te laten werken. Het is belangrijk dat werknemers beschermd zijn tegen mogelijke elektrotechnische gevaren. In de NEN 9140 vorm is vastgelegd wie aan een e-voertuig mag werken, welke opleiding je daarvoor nodig hebt én hoe je veilig kan werken.

In deze NEN 9140 training voor VOP (Voldoende Onderricht Persoon) krijg je een volledige instructie hoe je veilig en juist kunt werken aan elektrische mobiele werktuigen. We gebruiken de machines die jij in de dagelijkse praktijk gebruikt. Hierdoor kun je jouw werkzaamheden op een veilige en juiste manier uitvoeren, volledig volgens de normen uit de NEN 9140.

Aanvullende informatie

Een overzicht van alle beschikbare informatie over deze training in één overzicht.

De training bestaat uit één dag. Tijdens de trainingsdag ga je naast de theorie vooral oefenen in de praktijk. Dat doe je met onze ervaren trainer, waar je al je vragen aan kunt stellen. De training is volledig toegespitst op jullie materiaal en machines.

De training behandelt onder meer de volgende onderwerpen:

 • Inleiding in de elektrotechniek.
 • Eisen vanuit de Arbowetgeving en de NEN 9140.
 • Mogelijke gevaren en ongelukken.
 • Inschatten wanneer er elektrisch gevaar dreigt met en nabij het e-werktuig.
 • Eisen aan gereedschappen en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s).
 • Het herkennen en benoemen van elektrische voertuigen.
 • De opbouw van (hybride) elektrische systemen.
 • De elektrische componenten van een e-werktuig.
 • Het hoge voltage systeem onderbreken volgens de richtlijnen van de fabrikant.
 • De rol van de VOP, VP en WV in bedrijven.
 • Wanneer moet er een ev-WV (werkverantwoordelijke) ingeschakeld worden.

Tijdens de training leer je vooral wat je wél mag doen aan elektrische werktuigen. Hierdoor kun je goed inschatten wat je risico’s en gevaren zijn en hoe je werkt met persoonlijke beschermingsmiddelen en gereedschappen. Hierdoor beschik jij over de juiste kennis en voldoe je aan de NEN 9140-norm.

Geen vooropleiding nodig

Deze training is geschikt voor iedereen die werkt óf wilt werken aan mobiele e-werktuigen en voertuigen met een hoog voltage systemen.

Na een succesvolle voltooiing van de training ontvang je een getuigschrift dat bevestigt dat jij in staat bent om bepaalde werkzaamheden onder spanning uit te voeren. Na het volgen van de training NEN 9140 Voldoende Onderricht Persoon heb je basiskennis opgedaan over elektrotechnische werkzaamheden aan elektrisch aangedreven werktuigen. Je weet de gevaren en risico’s die kunnen spelen én kunt handelingen aan elektrische landbouwvoertuigen op een veilige manier uitvoeren. Met de VOP aanwijzing mag je het hoge voltagesysteem spanningsvrij maken en onder spanning zetten. Let wel op: je mag met een VOP aanwijzing niet aan een e-voertuig onder spanning werken. Daarvoor moet je de VP/WV/IV training volgen.

Je krijgt het boek ‘NEN 9140, Veilig werken aan elektrische voertuigen’. Hierin leer je meer over de NEN 9140 norm en alles wat daar bij komt kijken.

Vanwege de praktische insteek hanteren we een groepsgrootte van ongeveer vijf tot acht mensen.

Deze cursus wordt incompany gegeven.

Incompany / Zelfstudie

Meerdere collega’s tegelijk opleiden? Wij bieden volop mogelijkheden op het gebied van maatwerk trajecten.

BEKIJK DE MOGELIJKHEDEN

Startdata & locaties