ETN Lijnwerker – Werken aan of in de nabijheid van hoogspanningslijnen (eindtermen)

Over deze training

;

Inhoud

Sinds 2011 zijn alle personen die aan of in de nabijheid van hoogspanningslijnen in beheer bij netbeheerders werkzaamheden uitvoeren verplicht om aantoonbaar te voldoen aan de eindtermen ‘Werken aan of in de nabijheid van hoogspanningslijnen’. Met de training Hoogspanningslijnen krijg je alle kennis en vaardigheden aangeleerd die nodig zijn voor het examen.

Aanvullende informatie

Een overzicht van alle beschikbare informatie over deze training in één overzicht.

De training bestaat uit twee à drie aaneengesloten dagen, dit is exclusief één examendag die door BEPECT verzorgd zal worden. Tijdens de training zal met het lesboek en de behoefte/kennis/samenstelling van de groep het programma vastgesteld worden; de training is dus veelal maatwerk. Naast een theoretisch deel bestaat de training ook uit een praktijkgedeelte.

Tijdens de hoogspanningstraining komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Basiskennis lijnwerker (+ eventueel andere specialisaties)
 • Basiskennis elektriciteit
 • Basiskennis persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Basiskennis hoogspanningsmasten
 • Valbeveiliging/werken op hoogte
 • Handelen bij incidenten en ongevallen
 • Risico’s
 • Uitvoeren werkzaamheden
 • Starten en afsluiten werkzaamheden

Taal
Nederlands (andere talen in overleg mogelijk – houd rekening met meerkosten voor een tolk en vertaling van het lesmateriaal/examen).

De inwerkperiode duurt maximaal twee maanden. Direct aansluitend aan de inwerkperiode moet de betreffende leerling met opleiding en instructie zijn volledige certificaat binnen tien maanden behalen. Tot het moment dat het certificaat is behaald mag er slechts onder directe begeleiding en verantwoordelijkheid van de mentor worden gewerkt. Los daarvan moet binnen drie maanden na aanvang van het dienstverband het VCA-certificaat zijn behaald.

Deze training is geschikt voor personen met enige ervaring binnen dit vakgebied die aan of in de nabijheid van hoogspanningslijnen (gaan) werken.

Verschillende rollen
Bij het werken aan, of in de nabijheid van, hoogspanningslijnen kennen we verschillende rollen. Deze training is geschikt voor:

 • Lijnwerker – niet klimmen
 • Lijnwerker – klimmen

Voor meer informatie over de eindtermen, bekijk hier de Eindtermen werken in hoogspanningslijnen.

Tijdens de training leer je de basiskennis en kunde om werk te (mogen) verrichten aan of in de nabijheid van hoogspanningslijnen. De opleiding is een voorbereiding voor het BEPECT examen.

Bij Bepect wordt volgens vastgestelde certificatieschema’s getoetst of uw medewerkers de eindtermen in voldoende mate beheersen.
Deze toetsmethodiek wordt vervolgens weer bewaakt door de examencommissie en is opgesteld aan hetgeen Stipel in haar certificatieschema’s heeft opgenomen.

De deelnemers ontvangen voorafgaand aan de training het lesboek. Deelnemers dienen zelf te zorgen voor het overige materiaal.

Lijnwerkers
De materialen die nodig zijn voor de training zijn de materialen die je nu in de dagelijkse werkzaamheden gebruikt. Dit zijn diverse sleutels, alle persoonlijke beschermingsmiddelen (schoeisel, klimhelm, handschoenen, gordel, Yband incl. twee klaphaken, valbeveiliging voor gebruik op ladder, en latchway wagentje) en een eigen reddingsset, twee takels drie ton, diverse stroppen, twee katrollen, twee touwlopers à vijftig meter, diverse sluitingen, draadlichterset voor drie bundels, twee plankensets om isolatoren uit te wisselen, twee ladders van zes meter, waarvan één met een ‘Belgische haak’ voor horizontaal gebruik. Het materiaal moet geschikt zijn om in een draagmast en in een afspanmast te kunnen werken. Alle materialen moeten voldoen aan de Nederlandse regelgeving wat betreft keuring en inspecties.

Maximaal twaalf deelnemers

De trainingen worden gegeven op het Tennet station in Geertruidenberg (Peuzelaar 1, 4931 PA).

Op deze locatie beschikken we over een theorieruimte en over een aantal hoogspanningsmasten waarmee in de praktijk kan worden geoefend. Deze hoogspanningsmasten worden ook gebruikt bij het afnemen van het examen.

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij het lesboek voor de training al hebben bekeken.

Klantbeoordelingen

Terug naar ETN Trainingen