BEI BLS transport– Vakbekwaam Persoon (VP) – Open inschrijving

Over deze training

Duur

4 dagen

1 examendag

; ;

Prijs

€1695,- Excl. examenkosten

Eerst volgende training

maandag 6 mei 2024

Inhoud

De Stipel BEI-BLS trainingen borgen een uniforme regelgeving op het gebied van veilige bedrijfsvoering in de elektriciteitsvoorzieningssystemen van de netbeheerders. Iedereen die werkt in die elektriciteitsvoorzieningssystemen moet zich aan die regels houden.

De BEI-BLS geeft, op het gebied van laagspanning, invulling aan de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit. Deze normen en de bijbehorende laagspanning veiligheidswerkinstructies worden door Netbeheer Nederland vastgesteld en beheerd.

De training leidt op tot Vakbekwaam Persoon laagspanning. In de training worden onderwerpen behandeld die zijn gebaseerd op de vakbekwaamheidseisen van Stipel. De training is gekoppeld aan de praktijk.

Aanvullende informatie

Een overzicht van alle beschikbare informatie over deze training in één overzicht.

De volgende onderwerpen komen tijdens de trainingen onder meer aan bod:

 • Nederlandse wetgeving
 • Europese en Nederlandse normen
 • Welke taken en verantwoordelijkheden zijn daarin vermeld?
 • Aanwijsbeleid
 • Opdrachten
 • Werk- en bedieningsplannen
 • Bijlagen BEI
 • Veiligheidswerkinstructies

De exacte inhoud van de training is afhankelijk van de gekozen training. Er is een uitgebreide keuze op basis van de beide domeinen en aanwijsniveaus.

Om te zien of je in aanmerking komt om aan de training deel te nemen verwijzen wij je graag naar de website BEI/VIAG. Hier kun je bij de actuele documenten de bijlage downloaden waarin de vaktechnische opleidings- en ervaringseisen staan vermeld. Bij aanmelding van de cursus vragen wij je dan ook om een diploma van de hoogst genoten opleiding van de genoemde lijst te overleggen.

De training wordt afgesloten met een Stipel-examen dat bestaat uit een theorietoets en een praktijktoets. Het examen wordt afgenomen door examenbureau BEPECT. Bij een positief resultaat wordt een Kiwa persoonscertificaat toegezonden. Dit certificaat is drie jaar geldig.

De deelnemer ontvangt na aanmelding:

 • toegang tot de e-learning van de theorie van de BEI BLS.
 • toegang tot een app met oefenvragen behorende bij de BEI BLS.
 • de actuele documenten en de VWI’s behorende bij de BEI BLS.

Maximaal 6 deelnemers.

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij de e-learning die beschikbaar wordt gesteld vóór de training al hebben bekeken.

€1695,- Excl. Btw en Excl. kosten Stipel examen

Startdata & locaties

Maandag 6 mei 2024

Apeldoorn

4 dagen

1 examendag

Start om 08:00

€1695,- Excl. examenkosten,-

Exclusief BTW

Maandag 1 juli 2024

Apeldoorn

4 dagen

1 examendag

Start om 08:00

€1695,- Excl. examenkosten,-

Exclusief BTW

Klantbeoordelingen

Terug naar Stipel BEI