BEI BLS – Incompany – Alle aanwijzingen

Over deze training

Duur

4 dagen

0 examendagen

; ;

Eerst volgende training

Inhoud

De STIPEL BEI-BLS trainingen borgen een uniforme regelgeving op het gebied van veilige bedrijfsvoering in de elektriciteitsvoorzieningssystemen van de netbeheerders. Iedereen die werkt in die elektriciteitsvoorzieningssystemen moet zich aan die regels houden.

De BEI-BLS geeft, op het gebied van laagspanning, invulling aan de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit. Deze normen en de bijbehorende laagspanning veiligheidswerkinstructies worden door Netbeheer Nederland vastgesteld en beheerd.

NIEUW   De BEI BLS VOP en THP zijn nu ook te volgen middels zelfstudie. Meer informatie hierover vind je hier.

De BEI, wat is dat? Bekijk onderstaand filmpje voor meer informatie.

Aanvullende informatie

Een overzicht van alle beschikbare informatie over deze training in één overzicht.

De volgende onderwerpen komen tijdens de trainingen onder meer aan bod:

  • Nederlandse wetgeving
  • Europese en Nederlandse normen
  • Welke taken en verantwoordelijkheden zijn daarin vermeld?
  • Aanwijsbeleid
  • Opdrachten
  • Werk- en bedieningsplannen
  • Bijlagen BEI
  • Veiligheidswerkinstructies

De exacte inhoud van de training is afhankelijk van de gekozen training. Er is een uitgebreide keuze op basis van de beide domeinen en aanwijsniveaus.

Om te zien of je in aanmerking komt om aan de training deel te nemen verwijzen wij je graag naar de website BEIVIAG. Hier kun je bij de actuele documenten de bijlage downloaden waarin de vaktechnische opleidings- en ervaringseisen staan vermeld. Bij aanmelding van de cursus vragen wij je dan ook om een diploma van de hoogst genoten opleiding van de genoemde lijst te overleggen.

De training wordt afgesloten met een STIPEL examen dat bestaat uit een theorie- en een praktijktoets. De exacte inhoud van de training is afhankelijk van de gekozen aanwijzing.

Het examen wordt afgenomen door examenbureau BEPECT. Bij een positief resultaat wordt een Kiwa persoonscertificaat toegezonden. Dit certificaat is drie jaar geldig.

De deelnemers ontvangen toegang tot de e-learning.
Daarnaast ontvang de deelnemer de actuele documenten en de VWI’s behorende bij de BEI BLS.

6 á 8 deelnemers.

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij de e-learning die beschikbaar wordt gesteld vóór de training al hebben bekeken.

Startdata & locaties

Klantbeoordelingen

Terug naar Stipel BEI