REWIC en Noorderpoort Delfzijl

Samenwerking Noorderpoort Delfzijl en REWIC

Afgelopen week was het weer tijd voor de jaarlijkse audit bij Noorderpoort in Delfzijl. De audit werd succesvol afgesloten: sommige leerlingen komen in aanmerking voor een REWIC certificaat op WTK niveau!

REWIC en Noorderpoort Delfszijl

REWIC certificaat voor leerlingen

Jaarlijks komen Noorderpoort en REWIC samen om de ontwikkelingen in onderwijsland en de REWIC branche te bespreken. We bekijken wat er is veranderd op de school en welke ontwikkelingen er zijn doorgevoerd bij REWIC. Op basis daarvan bekijken we of en welke leerlingen van Noorderpoort in aanmerking komen voor een REWIC certificaat op WTK niveau. Leerlingen kunnen het certificaat aanvragen en bij voldoende werkervaring kan dat later worden omgezet in een diploma.

Op de foto: links twee docenten van Noorderpoort en rechts Jan Kuilman, voorzitter van REWIC programma commissie.