REWIC erkend door het Nederlands Kwalificatieraamwerk (NLQF)

REWIC-examinering is gehonoreerd door NLQF. Het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF geeft duidelijkheid en zekerheid over het niveau van kwalificaties. Werkgevers kunnen zo de juiste mensen aannemen en de juiste scholing aanbieden aan werknemers. Opleiders kunnen het niveau van hun kwalificaties vastleggen. 

Reactie Jan Spier:
“Deze erkenning is een bevestiging van de kwaliteit van REWIC-examinering, een kwaliteitsstempel in de markt. Ik ben blij dat het nu ook officieel erkend wordt. Op naar fase 2: het laten inschalen van de HWTK-opleiding.“

Bronvermelding:
Nieuwsbrief NLQF
http://cinop.m15.mailplus.nl/txt315413823/AM3BTDyrvsYRf8b