Intredetoets REWIC

REWIC heeft een intredetoets voor de WTK opleiding ontwikkeld. Weet je nog niet of je kennis voldoende is om met de WTK opleiding te starten, dan is de WTK intredetoets een goede tool om dit te testen. Met de intredetoets wordt de kennis op de gebieden van wiskunde, natuurkunde, scheikunde en werktuigbouw getoetst. De uitkomst van de toets geeft een indicatie of er nog voorgeschakeld moet worden en zo ja, op welke onderwerpen.

De uitkomst ontvang je binnen twee weken in de vorm van een advies.

De intredetoets bestaat uit een dertigtal vragen. Je mag de toets thuis of op het werk maken met gebruikmaking van een VAPRO tabellenboek. De duur van de toets is gemaximaliseerd op 2,5 uur. De kosten voor de intredetoets zijn € 175,- per persoon.