Werktuigkundige (WTK)

Over deze training

Prijs

€175

Type training

Zelfstudie

Inhoud

De opleiding Werktuigkundige (WTK) is een door de energie- en afvalbranche erkende opleiding op mbo niveau 4 (volledig mbo). Het diploma WTK is over het algemeen vereist voor de functie van werktuigkundige of productietechnicus in energiecentrales.

Je bent bij relatief eenvoudige installaties meestal direct verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering met ketel- en turbine-installatie. Bij meer uitgebreide installaties assisteer je de hoofdwerktuigkundige/teamleider bij de centrale bediening van de installaties.

Als je reeds over geëxamineerde kennis beschikt op het gebied van één of meer van de modules dan kun je hiervoor mogelijk vrijstelling krijgen. Vrijstelling kunt u hier aanvragen. Mocht je niet aan de vooropleidingseisen voldoen dan kun je geheel of gedeeltelijk het Schakelpakket A volgen dat na toetsing door REWIC één of meer certificaten kan opleveren en tezamen met uw reeds gevolgde opleiding op het gewenste instroomniveau brengt.

Deze opleiding is opgebouwd uit 5 clusters. Onder het kopje Modules vind je het overzicht van de modules behorend in de clusters.

LET OP: de inschrijfkosten bedragen €175,00. Dit is exclusief de kosten voor het lesmateriaal, examens, vrijstellingen en andere bijkomende kosten.

Waarom ATVE?

Altijd maatwerk

Toegespitst op jouw situatie

Vast aanspreekpunt

Binnen 1 werkdag antwoord

Hoog slagingspercentage

De beste trainers

Bel of mail ons voor een persoonlijk studieadvies

Wij adviseren je graag over welk studieprogramma aan jouw behoeften voldoet

Of bel 070 - 337 83 77

Aanvullende informatie

Een overzicht van alle beschikbare informatie over deze training in één overzicht.

Voor de opleiding Werktuigkundige wordt een technische mbo- of een scheepswerktuigkundige vooropleiding gevraagd. Voldoe je nog niet aan de vooropleidingseisen voor de WTK opleiding, dan kun je geheel of deels het Schakelpakket A volgen. Dit is afhankelijk van je opleidingsniveau. Na toetsing kan dit één of meer certificaten opleveren en dit brengt je met de al gevolgde vooropleiding op het juiste instroomniveau voor de WTK opleiding.

De opleiding Werktuigkundige is geschikt voor iedereen die werkt in een functie van productietechnicus in een elektriciteitscentrale. Vaak is deze opleiding Werktuigkundige zelfs vereist. Je werkt bij eenvoudige installaties en bent direct verantwoordelijk voor de ketel- of turbine-installatie. Bij uitgebreidere installaties assisteer je de hoofdwerktuigkundige bij de centrale bediening van de installaties.

Om het diploma Werktuigkundige te verkrijgen dienen alle modules en de casus met een voldoende afgerond te worden. Daarnaast moet je minstens één jaar bedieningservaring hebben opgedaan in een elektriciteitscentrale of een vergelijkbaar industrieel bedrijf.  Je werkgever kan je ervaring in de praktijk bekrachtigen door een ingevuld praktijkverklaringsformulier aan te leveren.

Het inschrijven en volgen van losse modules uit de opleiding Werktuigkundige is mogelijk. Bij voldoende resultaat kun je van de REWIC module een certificaat ontvangen.

De examenuitslag, casebeoordeling of ontvangen vrijstelling is maximaal 5 jaar geldig. Binnen 5 jaar kan je de resultaten van de examens gebruiken voor de aanvraag van het diploma. Certificaten ouder dan vijf jaar worden via het vrijstellingenbeleid behandeld. Het plan van aanpak voor een case is 1 jaar geldig. Na 1 jaar zal er een nieuw plan van aanpak ingediend moeten worden die na goedkeuring de mogelijkheid geeft de case te gaan uitwerken.

De opleiding Werktuigkundige is verdeeld in 5 studieclusters met verschillende vakken, waarbij we adviseren deze in de aangegeven volgorde te volgen.

Cluster 0: Productieproces I-A (optioneel)

Deze introductiemodule heeft geen toetsingsverplichting, maar wordt wel aanbevolen voor degene die voor het eerst in contact komen en/of pas werken in de Elektriciteitsbranche of afvalverwerkende industrie.

In deze introductiemodule wordt uitgelegd:

  • wat elektriciteit is en welke energiebronnen we kennen.
  • hoe elektriciteit opgewekt wordt.
  • de conventionele centrale.
  • stookinrichtingen en regelkringen

Cluster 1: Thermodynamica-A, Stoomturbines-A en Gasturbines-A

Thermodynamica-A

Je raakt vertrouwd met onder andere de gaswetten, de begrippen in- en uitwendige energie, de eerste hoofdwet van de thermodynamica en kringprocessen. Verder wordt aandacht besteed aan radioactieve stoffen en ioniserende straling.

Tevens worden in lessen Stoomtechniek de belangrijkste begrippen uit de thermodynamica, energieomzettingen, eigenschappen van stoom, het gebruik van de stoomtabel, de tweede hoofdwet van de thermodynamica, het begrip entropie, het gebruik van stoomdiagrammen alsmede het Rankine-proces en mogelijkheden tot rendementsverbetering behandeld.

Stoomturbines-A

De werking en opbouw van de verschillende typen stoomturbines komen uitgebreid aan de orde. Verder raak je vertrouwd met: constructie-aspecten, inrichting en werking van de condensatie-inrichting, toegepaste beveiligingsapparatuur, hulpsystemen en rendementsverbetering door voedingwatervoorwarming en herverhitting, alsmede bedrijfsvoering met stoomturbine-installaties.

Gasturbines-A

De volgende onderwerpen worden behandeld: de theorie, werking en opbouw van gasturbines, de hoofdcomponenten van de gasturbine; compressor – verbrandingssysteem – turbinegedeelte, het verbrandingsproces, verbrandingssystemen en maatregelingen tot NOx-reductie, het regel- en beveiligingssysteem van een gasturbine, het onderhoud van gasturbines en materiaalaspecten, alsmede de bedrijfsvoering met de gasturbine.

Elk vak in dit cluster wordt afgesloten met een examen.

Cluster 2: Ketelinstallaties-A, Hulpwerktuigen-A en Waterbehandeling-A

Ketelinstallaties-A

Je raakt vertrouwd met de inrichting en werking van verschillende typen ketelinstallaties, warmtetechniek, verbrandingstechnologie, stookinstallaties, componenten binnen en buiten de ketelinstallaties, rookgasreiniging, optredende verliezen en rendementen alsmede de bedrijfsvoering met ketelinstallaties.

Hulpwerktuigen-A

Je leert de theorie, werking en inrichting van de verschillende in het centralebedrijf toegepaste pompen. Verder wordt aandacht besteed aan compressoren en ventilatoren, diesel- en gasmotoren, brandstof- en transportsystemen, pijpleidingen en appendages, persluchtsysteem en toegepaste brandblusinstallaties.

Waterbehandeling-A

In deze module komen aan de orde: eigenschappen en behandeling van water, waterbehandelingstechniek, ionenuitwisseling en membraanfiltratie, conditionering en conservering van de waterstoomcyclus en tot slot koelsystemen.

Elk vak in dit cluster wordt afgesloten met een examen.

Cluster 3: Installatieonderhoud-A en Veiligheid in Centrales-A

Installatieonderhoud-A

In deze module staat onderhoudsmanagement in de procesindustrie centraal. Kijkend vanuit de bedieningsfunctie naar het onderhoud van de installaties worden de volgende onderwerpen behandeld: begrippen uit de onderhoudstechniek, storingstypen en oorzaken, stellen van diagnoses, storingsaanpak, planning van reparaties en revisies, technisch rapporteren en de kenmerken van Total Productive Maintenance.

Veiligheid in Centrales-A

Je maakt kennis met veiligheidsvoorschriften voor elektriciteit en druktoestellen. Verder worden de volgende onderwerpen behandeld: de veiligheids- en gezondheidsaspecten van brandstoffen en reststoffen, het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, het werken in besloten ruimten, warmtebelasting, straling en lawaai. De module wordt afgesloten met een les over brandpreventie- en bestrijding.

Elk vak in dit cluster wordt afgesloten met een examen.

Cluster 4: Elektriciteitsleer-A, Elektrotechniek in Centrales-A en Procesautomatisering-A

Elektriciteitsleer-A

Je maakt kennis met de elementaire begrippen uit de elektriciteitsleer zoals stroom, spanning, weerstand en geleiding, elektrische arbeid en vermogen, het elektrisch veld en magnetisme. Verder wordt de inrichting en werking van de elektromotor behandeld en leer je de beginselen van de wisselstroomtheorie met toegepaste schakelingen. De module wordt afgesloten met de introductie van de draaistroomtheorie.

Elektrotechniek in Centrales-A

Deze module sluit aan op elektriciteitsleer en behandelt de volgende onderwerpen: het drie- en vierleidernet, draaistroommotoren , theorie, opbouw en beveiliging van transformatoren, opbouw en eigenschappen van generatoren, de spanningsregeling en het werkdiagram van generatoren, toegepaste elektrische beveiligingen van generatoren, elektrische meettechniek, veiligheid en voorschriften voor elektrische installaties.

Procesautomatisering-A

Deze module is ingevuld met de VAPRO boeken Procesbeheersing. De thema’s over SPC en Fuzzyregelaars komen te vervallen. Tevens is er een losse, korte aanvulling over de besturing en beveiliging van Centrales en PLC-techniek.

In dit lesmateriaal maak je kennis met algemene begrippen, symbolen en schema’s. Je raakt vertrouwd met de regel- en besturingstechniek waaronder PLC-techniek. Verder wordt aandacht besteed aan de grondbeginselen van de meettechniek alsmede de uitvoering van druk-, niveau-, temperatuur-, en doorstroommetingen. Tenslotte worden transmitters en schakelaars behandeld.

Elk vak in dit cluster wordt afgesloten met een examen.

Cluster 5: Productieproces II-A

Deze module is de afsluitende module van de REWIC-A opleiding. Aan de orde komen:
overzicht en typering van productie-eenheden, het productieproces van conventionele centrales, het productieproces van kolengestookte centrales, warmte-krachtkoppeling , de Steg-installatie in basisuitvoering, regeling en besturing van productieproceseenheden, inrichting en werking van afvalverbrandingsinstallaties en tot slot milieuaspecten van elektriciteitsproductie.

Dit cluster wordt afgesloten met een examen en een eindcasus.

De omvang van de opleiding is er op gericht dat met een gemiddelde studiebelasting van 10 uur in de week – inclusief het uitwerken van cases – de totale opleiding in circa 2/2,5 jaar af te ronden is.

  • Inschrijfkosten van de opleiding bedraagt € 175,-.
  • De aanvraag van een vrijstelling kost € 150,-.
  • De kosten van de boeken kun je vinden in het bestelformulier (te vinden onder het tabje Downloads). Dit formulier kun je vervolgens versturen naar info@rewic.nl.
  • De kosten van een examen zijn € 105,00 per examen.
  • De kosten van de casus (eindopdracht) zijn € 450,-

Incompany

Meerdere collega’s tegelijk opleiden? Wij bieden volop mogelijkheden op het gebied van maatwerk trajecten.

Bekijk de mogelijkheden

Klantbeoordelingen

Terug naar REWIC