TOA trainingen

Veilig voorbereiden van proeven in het onderwijs

Over deze training

Prijs

€338,-

Download brochure

Inhoud

Ben je je bewust van alle risico’s tijdens het voorbereiden, uitvoeren of opruimen van een proef? Gebeurt er bij jou rondom het practicum wel eens iets dat je niet had verwacht en waar je -achteraf gezien- andere voorzorgsmaatregelen had kunnen (of moeten) nemen? Tref je met jouw collega’s altijd voldoende voorbereidingen om een proef veilig uit te kunnen voeren? Weten jij en jouw collega’s wat je van elkaar mag verwachten als er iets mis gaat en het op adequaat handelen aankomt?

Een belangrijke voorbereiding voor het veilig uitvoeren van proeven en experimenten is de zogenaamde Taak Risico Analyse (TRA). VAPRO biedt je nu de mogelijkheid om te leren hoe je op een gestructureerde manier bewust naar risico’s rondom proeven kunt kijken, om vervolgens passende afspraken te maken en maatregelen te treffen. Tijdens deze praktijkgerichte workshop leer je hoe je de TRA methodiek effectief toepast en kunt verankeren in de organisatie.

Deze workshop is gevalideerd door Registerleraar.nl.

Waarom ATVE?

Altijd maatwerk

Toegespitst op jouw situatie

Vast aanspreekpunt

Binnen 1 werkdag antwoord

Hoog slagingspercentage

De beste trainers

Bel of mail ons voor een persoonlijk studieadvies

Wij adviseren je graag over welk studieprogramma aan jouw behoeften voldoet

Of bel 070 - 337 83 77

Aanvullende informatie

Een overzicht van alle beschikbare informatie over deze training in één overzicht.

De Arbowet verplicht werkgevers om de risico’s, die zijn verbonden aan de werkzaamheden in de organisatie, te inventariseren en te evalueren. In de meeste organisaties gebeurt dat alleen op hoofdlijnen tijdens het opstellen van de risicoinventarisatie
en –evaluatie (RI&E). In de praktijk blijkt echter dat er zowel bij routinematige als bij incidentele werkzaamheden risico’s zijn die op deze manier niet (tijdig) worden onderkend. Het opstellen van een TRA zorgt er voor dat je je bewust bent van de risico’s die jij, jouw collega’s en de leerlingen lopen.

Programma
In deze interactieve workshop komen de volgende thema’s aan bod:

• Wettelijke basis en aansprakelijkheid werkgever en werknemer;
• TRA als methode om risico’s te beheersen en ongevallen te voorkomen;
• Bewustwording omtrent het voorbereiden, uitvoeren en opruimen van proeven
• Veiligheidsbewustzijn; het herkennen, classificeren en evalueren van risico’s in de praktijk;
• Het vaststellen van oorzaak-gevolg-relaties en bedenken van passende maatregelen om de risico’s te beheersen;
• Het verwerken en borgen van de uitkomsten van een TRA.

 

Deze workshop is toegespitst op Technisch Onderwijs Assistenten, docenten Biologie, Natuurkunde en Scheikunde, Preventiemedewerkers en anderen die bij de voorbereiding en/of uitvoering van proeven betrokken zijn.

Na het volgen van de workshop “veilig voorbereiden van proeven” kun je in jouw eigen omgeving op gestructureerde wijze de aanwezige risico’s vaststellen en bijpassende maatregelen treffen. Daarnaast weet je hoe je deze informatie kunt verwerken in praktische informatie voor betrokkenen.

Na afloop van de workshop ontvangt u een Bewijs van Deelname.

Incompany

Meerdere collega’s tegelijk opleiden? Wij bieden volop mogelijkheden op het gebied van maatwerk trajecten.

Bekijk de mogelijkheden

Klantbeoordelingen

Terug naar TOA