NEN 3140/NEN 3840

NEN3840 – Vakbekwaam Persoon (VP)

Over deze training

;

Inhoud

Liever zelf studeren?

Deze training bieden we ook aan als zelfstudie training met twee dagen praktijktraining.
Bekijk de training

Bij het uitvoeren van bedieningshandelingen en/of het uitvoeren van werkzaamheden aan of nabij elektrische hoogspanningsinstallaties kunnen elektrotechnische risico’s optreden. Deze risico’s kunnen leiden tot ernstig lichamelijk letsel als gevolg van stroomdoorgang door het lichaam en van vlambogen door kortsluiting.

Om genoemde risico’s te vermijden verplicht de Arbeidsomstandighedenwet werkgevers om te zorgen voor een goede verdeling van bevoegdheden en verantwoordelijkheden, waarbij zij rekening houden met de bekwaamheden van de personen die de genoemde activiteiten uitvoeren of hierbij zijn betrokken.

NEN 3840 (Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Hoogspanning) vermeldt de criteria om aan deze arboverplichting te voldoen, en methoden en procedures die bijdragen aan het voorkomen van elektrotechnische risico’s.

Het zwaartepunt van het persoonscertificaat ligt in de preventie van deze risico’s op basis van de criteria, methoden en procedures zoals aangegeven in NEN 3840.

Het doel van het persoonscertificaat is om elektrotechnische risico’s te kennen, te herkennen en door toepassing van de juiste voorzorgsmaatregelen te voorkomen. Een persoonscertificaat bewijst dat de certificaathouder heeft aangetoond over de juiste competenties te beschikken.

Op basis van een aanwijzing wordt vastgelegd welke bevoegdheden en verantwoordelijkheden aan een persoon worden toegekend:

 1. Elektrotechnische kennis
 2. Ervaring met elektrotechnische werkzaamheden
 3. Inzicht in de installatie waaraan moet worden gewerkt
 4. Inzicht in de mogelijke gevaren die kunnen optreden en de in acht te nemen voorzorgsmaatregelen
 5. Vaardigheid om te onderkennen of het veilig is om de werkzaamheden voort te zetten

Niet alle genoemde criteria kunnen en worden in het kader van deze cursus behandeld. Omdat voor het behalen van een VP HS persoonscertificaat niet alle genoemde criteria worden getoetst, kan en mag een certificaat niet zonder meer als een aanwijzing worden aangemerkt.

Waarom ATVE?

Altijd maatwerk

Toegespitst op jouw situatie

Vast aanspreekpunt

Binnen 1 werkdag antwoord

Hoog slagingspercentage

De beste trainers

Bel of mail ons voor een persoonlijk studieadvies

Wij adviseren je graag over welk studieprogramma aan jouw behoeften voldoet

Of bel 070 - 337 83 77

Aanvullende informatie

Een overzicht van alle beschikbare informatie over deze training in één overzicht.

De volgende onderwerpen komen tijdens de trainingen onder meer aan bod:

 • Nederlandse wetgeving
 • Europese en Nederlandse normen
 • Welke taken en verantwoordelijkheden zijn daarin vermeld?
 • Aanwijsbeleid
 • Welke taken horen bij de bevoegdheden uit het aanwijsbeleid?
 • Wat is elektriciteit?
 • Waarom is elektriciteit gevaarlijk?
 • Hartstroomfactor
 • Hoe beveiligen we ons tegen de gevaren van elektriciteit?
 • Normen en wetgeving voor PBM en meetapparatuur
 • Hoe test ik spanningsloosheid?
 • Scheiders en schakelaars
 • Aarden en kortsluiten
 • Communicatie en terminologie
 • Schakelberichten

Kennis van elektrotechniek op niveau 3 is gewenst.

Een vakbekwaam persoon HS verricht werkzaamheden aan of nabij elektrische hoogspanningsinstallaties, voor zover gespecificeerd in de door de werkgever verstrekte aanwijzing, en indien door voldoende instructie de gevaren die door elektriciteit kunnen worden veroorzaakt worden onderkend en voorkomen.

Na de voltooide en afgeronde training heb je op jouw niveau basiskennis opgedaan over elektrotechniek en ken je de gevaren die een rol spelen tijdens werken aan of bij elektrotechnische installaties. Je kent de verschillen in verantwoordelijkheden en wat je met jouw certificaat aan verantwoordelijkheden kan en mag aanvaarden. Je hebt als het ware het ‘rijbewijs’ om veilig te werken en de bedrijfsvoering kan beter worden gegarandeerd.

Met het VAPRO certificaat voldoen jij en jouw werkgever aan de regels die in de Nederlandse wet over werken aan of in de nabijheid van elektrische installaties staan. Het bedrijf is met de ATVE opleidingen in staat een correct en veilig aanwijsbeleid te ontwikkelen.

De deelnemers ontvangen het NEN 3840 lesboek van ATVE met daarin opgenomen de NEN-normen.

Maximaal 8 deelnemers

Klantbeoordelingen

Terug naar NEN 3140 en 3840 Trainingen