Hoofdwerktuigkundige in Centrales (HWTK)

Over deze training

Prijs

€180

Type training

Zelfstudie

Inhoud

De opleiding Hoofdwerktuigkundige in Centrales is een door de energie- en afvalbranche erkende opleiding. Het diploma HWTK is meestal vereist voor de functie van hoofdwerktuigkundige in een energiecentrale.

NLQF heeft de HWTK opleiding ingeschaald op niveau 5.

Voor meer informatie klik op de volgende link: Nieuws

In die functie geef je meestal operationeel leiding aan een team op de wacht en ben je meestal direct verantwoordelijk voor de operationele bedrijfsvoering met één of meer eenheden voor de opwekking van elektriciteit en/of warmte. Bij uitgebreide installaties met een centrale bediening ben je gedelegeerd verantwoordelijk voor de dagelijkse bedrijfsvoering en het aansturen van het onderhoud van gecompliceerde installaties. De algemene leiding is hierbij meestal in handen van een teamleider.

De opleiding Hoofdwerktuigkundige in Centrales (HWTK) vervangt de oude opleiding WIC-B. De opleiding HWTK maakt gebruik van lesmateriaal van WIC-B, waarbij uit het lesmateriaal alleen de relevante gedeelten worden gebruikt en eventuele overige gedeelten van de stof alleen als naslagwerk dient (voor het uitwerken van cases e.d.). Uitgangspunt hierbij is dat de opleiding zowel qua inhoud als qua aanpak en examinering afgestemd is op het functieprofiel van de hoofdwerktuigkundige, zoals die is vastgesteld door de branche van energieproductiebedrijven.

In de opleiding wordt de nadruk gelegd op het leren in de beroepspraktijk, in de vorm van praktijkcases. Wanneer je een case wilt maken dan kun je dit aanvragen door een mail te sturen naar info@rewic.nl.

Vooropleiding:
Als vooropleiding voor de opleiding Hoofdwerktuigkundige in Centrales adviseren wij het diploma Werktuigkundige, of een gelijkwaardige opleiding.

Denk je in aanmerking te komen voor een vrijstelling? Vraag dan hier vrijstelling voor jouw REWIC module(s) aan.

LET OP: de inschrijfkosten bedragen €180. Dit is exclusief de kosten voor het lesmateriaal, examens, vrijstellingen en andere bijkomende kosten. De inschrijving is vijf jaar geldig. 

Waarom ATVE?

Altijd maatwerk

Toegespitst op jouw situatie

Vast aanspreekpunt

Binnen 1 werkdag antwoord

Hoog slagingspercentage

De beste trainers

Bel of mail ons voor een persoonlijk studieadvies

Wij adviseren je graag over welk studieprogramma aan jouw behoeften voldoet

Of bel 070 - 337 83 77

Aanvullende informatie

Een overzicht van alle beschikbare informatie over deze training in één overzicht.

Om het diploma Hoofdwerktuigkundige in Centrales te verwerven, dien je in het bezit te zijn van het diploma Werktuigkundige, of een gelijkwaardige opleiding.

Het diploma Hoofdwerktuigkundige in Centrales is meestal vereist voor de functie van hoofdwerktuigkundige of eenheidverantwoordelijke. Deze geeft operationeel leiding aan een team op de wacht en is meestal direct verantwoordelijk voor de operationele bedrijfsvoering met één of meer eenheden voor de opwekking van elektriciteit en/of warmte.

Indien je alle modules, inclusief het eindverslag in cluster 6, met voldoende resultaat hebt afgerond en daarnaast 2 jaar werkervaring hebt in een centrale, ontvang je het HWTK diploma.

Het inschrijven en volgen van losse modules binnen de HWTK opleiding is ook mogelijk. Je kan bij voldoende resultaat van de betreffende REWIC HWTK module een certificaat aanvragen. Een certificaat kost €45.

De examenuitslag, casebeoordeling of ontvangen vrijstelling is maximaal 5 jaar geldig. Binnen 5 jaar kan je de resultaten van de examens gebruiken voor de aanvraag van het diploma. Certificaten ouder dan vijf jaar worden via het vrijstellingenbeleid behandeld. Het plan van aanpak voor een case is 1 jaar geldig. Na 1 jaar zal er een nieuw plan van aanpak ingediend moeten worden die na goedkeuring de mogelijkheid geeft de case te gaan uitwerken.

Ben je geslaagd? Dan kun je doorstromen naar de Associate Degree Projectleider Techniek op de Hanze Hogeschool.

De opleiding HWTK is verdeeld in 6 studieclusters waarbij we adviseren deze in de aangegeven volgorde te volgen.

Cluster 1. Wiskunde en Thermodynamica

In Cluster 1 van de HWTK opleiding worden de volgende vakken behandeld:

 • Wiskunde deel 1: gericht op kennis van logaritmen, limieten en differentiëren.
 • Wiskunde deel 2: gericht op kennis van integreren.
 • Thermodynamica: de theorie van de thermodynamica, de 1e en 2e hoofdwet, het begrip entropie, de gaswetten, toestandsveranderingen, theoretische benadering van kringprocessen alsmede de beschouwing van enkele praktische kringprocessen.
 • Productieproces B deel 1: Rankinecyclus, thermodynamische aspecten van herverhitting, voedingswater-voorverwarming en het belang van het condensorvacuüm.

De examinering van dit cluster betreft 3 examens: Wiskunde deel 1, Wiskunde deel 2 en Thermodynamica. Je dient tevens een case te maken m.b.t. Thermodynamica en Productieproces B deel 1.

Cluster 2. Sterkteleer & Materialenkennis

In Cluster 2 van de HWTK opleiding worden de volgende vakken behandeld:

 • Mechanica en Sterkteleer: rotatie en translatie, krachten, momenten en koppels, massamiddelpunt, wrijving, arbeid en energie, middelpuntzoekende kracht. Begrippen als traagheidsmomenten, buiging en wringing.
 • Materialenkennis: eigenschappen van metalen, toestandsdiagrammen, het ijzer-koolstofdiagram, gelegeerd en ongelegeerd staal, warmtebehandeling, non-ferrometalen, corrosie, materiaalonderzoek en -beproeving, materiaalkeuze.
 • Pijpleidingen en appendages: uitvoering, aanleg, berekening, ophanging en bevestiging van pijpleidingen en appendages, principes van stromingsleer en het berekenen van drukverlies in pijpleidingen.

De examinering van dit cluster betreft het afnemen van 1 open boek examen voor het vak Mechanica en Sterkteleer en het maken van een case voor de gecombineerde vakken Materialenkennis/Pijpleidingen & Appendages.

Cluster 3. Productieproces HWTK

In Cluster 3 van de HWTK opleiding worden de volgende vakken behandeld:

 • Ketelinstallaties Productieproces deel 1: circulatie in stoomketels, pijpkarakteristieken en instabiliteit, kookverschijnselen, warmtetechnische berekeningen, verbrandings¬technologie, poederkooltoevoer- en stookinrichtingen, rookgaszijdige vervuiling en reiniging, emissie en milieubelasting, metingen, veiligheidstoestellen, wanddikte berekening en tenslotte de beproeving van ketelinstallaties.
 • Milieu en Chemie: brandstofeigenschappen en opslag, verbranding, theorie en meting van brandstofenergie.
 • Stoomturbines productieproces deel 2: naast herhaling van de stoomturbinetheorie uit WTK, turbinerendementen, constructieaspecten; lagers, assen en rotoren, koppelingen, basiskennis van uitlijnen en balanceren, huizen en deelflenzen, fundaties. Bedrijfsvoeringaspecten; belastingveranderingen, overbelastingsregeling en glijdruk-bedrijf, spanningen en restlevensduur, storingen en schades, conditie-monitoring trillingsmetingen en analyse, alsmede de regeling van stoomturbines. Het starten, stoppen en conserveren van een eenheid.
 • Productieproces deel 2: praktische toepassing van thermodynamica. Optredende verliezen in de kringloop en de bepaling daarvan, doorrekenen van een energiebalans, de efficiënte inzet van productiemiddelen, moderne ontwikkelingen van gecombineerde processen.

De examinering van dit cluster betreft 2 examens: Productieproces deel 1 en Productieproces deel 2. Je dient tevens een case te maken m.b.t. Productie van energie.

Cluster 4. Elektrotechniek en Procesautomatisering

In Cluster 4 van de HWTK opleiding worden de volgende vakken behandeld:

 • Elektrotechniek: elektrotechniek in de centrales, wisselstroomtheorie, elektriciteitsleer en vermogenselektronica.
 • Procesautomatisering: wordt ingevuld door een case over de procesautomatisering. MRB-schema’s, PID-regelingen, responsie van processen, stabiliteit van een regelkring, elektronische regelaar, compact regelaar en PLC, opbouw DCS en bussystemen, data-acquisitie, storingen in MRB-systemen, meettechniek en meetfouten.

De examinering van dit cluster vindt plaats door het afnemen van 1 examen voor het gecombineerde vak Elektrotechniek HWTK en het maken van een case voor het vak Procesautomatisering.

Cluster 5. Onderhoudsmanagement

In Cluster 5 van de HWTK opleiding worden de volgende vakken behandeld:

 • Financieel-economische kennis: basiskennis van kostprijsberekening, calculatiemethoden, budgettering. Dit vak geeft ter afsluiting inzicht in de basisprincipes van boekhouding, de balans en het lezen van de jaarrekening.
  Bij Financieel-economische kennis hoort een studiewijzer waarin de interessante gedeelten aangegeven worden.
 • Onderhoudsmanagement: bedrijfsmanagement, de onderhoudsorganisatie, het onderhoudsproces, onderhoudstheorie en onderhoudsconcepten, projectbeheer en projectmanagement, onderhoudskosten en budget, planningsmethodieken en tenslotte logistiek management.
 • Statistiek: toepassingsgebieden van de statistiek, tabellen en grafische voorstellingen, ordening van cijfermateriaal en frequentietabellen, verschillende vormen van gemiddelde waarden, spreiding en standaarddeviatie, alsmede de foutentheorie.

De examinering van dit cluster geschiedt door het maken van 1 examen Onderhoudsmanagement/Financieel-economische kennis en Statistiek.

Cluster 6. Het eindverslag

Het eindverslag met presentatie is een verplicht onderdeel van de HWTK-opleiding. Om de vereiste competenties te behalen dien je te voldoen aan het beroepsprofiel van de hoofdwerktuigkundige.
Het onderwerp van je eindverslag heeft betrekking op jouw organisatie, duurzaamheid, zorgsystemen, KAM en Milieu & Chemie.
De thema’s waarin je dient te ontwikkelen zijn: milieu en chemie, zorgsystemen, en duurzaam ondernemen.

 • Milieu en Chemie behandelt aspecten van het leefmilieu, milieubeleid en wetgeving, lucht- en koelwaterverontreiniging en de beperking daarvan, meetprincipes voor luchtverontreiniging, geluid, radioactiviteit, membraantechnologie en tenslotte een kort overzicht van afval¬verwerkende verbrandings¬installaties.
 • Zorgsystemen behandelt milieutechniek, milieu- en kwaliteitzorg;
 • Duurzaam ondernemen: dit vak wordt ingevuld door vakreviews duurzame ontwikkeling:
 • Bedrijfskunde en duurzame ontwikkeling. Deze vakreviews zijn kosteloos te downloaden via www.dho.nl (onder Publicaties).

De omvang van de opleiding is er op gericht dat met een gemiddelde studiebelasting van 20 uur in de week – inclusief het uitwerken van cases – de totale opleiding in circa 2 jaar af te ronden is.

 • Inschrijfkosten van de opleiding bedragen € 180
 • De aanvraag van een vrijstelling en inschrijving kost € 330
 • De kosten van de boeken kun je vinden in het bestelformulier (te vinden onder het tabje Downloads). Dit formulier kun je vervolgens ingevuld versturen naar info@rewic.nl
 • De kosten van een examen zijn € 110
 • De kosten van één casus bedragen € 450 (max. 4 cases in de HWTK opleiding)
 • De kosten van de eindopdracht bedragen € 750

Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW

Klantbeoordelingen

Terug naar REWIC